30/08/12, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 Δήμου Ρεθύμνης Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α΄ Φάση)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 Δήμου Ρεθύμνης
Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α΄ Φάση)

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Επι-χειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρεθύμνης 2012-2014 (Πρώτη φάση - Στρατηγικός Σχεδι-ασμός)», όπως εγκρίθηκε με την 513/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης έχει ετοιμάσει και θέτει στη διάθεση των Δημοτών και τοπικών φορέων του Δ. Ρεθύμνης ερωτηματολόγιο, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Στοιχεία αρμόδιου υπαλλήλου για πληροφορίες: Βώβος Νικόλαος Τηλ: 2831040024, FAX: 283104004, e-mail:

Παρακαλούμε για την υποβολή των ερωτηματολογίων μέχρι τις 14-9-2012:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
  • Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ρεθύμνης
Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου κτίριο Δελφίνι Τ. Κ. 74100
(Υπ’ όψιν: κ. Βώβος Νικόλαος)

10 Αυγούστου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)