14/08/09, Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης και συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου επιθυμεί τη συμβολή σας στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Ρεθύμνου:

  • να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2010, καθώς επίσης και
  • να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

 

Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας έως 10.09.2009:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
    Email:
  • Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:
    Δήμος Ρεθύμνου, Λ. Κουντουριώτου 80, 74100 Ρέθυμνο
    Υπόψη: Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

Στα συννημένα αρχεία θα βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και το Ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης.

08 Μαΐου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)