Έξοδα κηδείας Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που δικαιούνται την παροχή του ν.1296/1982 όπως έχει τροποποιηθεί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.  
2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου νομίμως μεταφρασμένη. Εάν η ταφή  ή η καύση πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος.
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογ/σμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ του αιτούντα από την οποία να προκύπτει με ευκρίνεια ο IBAN του λογαριασμού.  
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας /  Διαβατηρίου  /  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση δεν υποβάλλεται στα Κέντρα Κοινότητας ή ηλεκτρονικά.
5. Πρωτότυπη και εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών. Η τέλεση της κηδείας γίνεται από εργολάβο    κηδειών.
6. Απόδειξη δαπάνης νομίμως μεταφρασμένη Εάν η ταφή  ή η καύση πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος.
7. Πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών, σχετικές με την κηδεία, όπως ενδεικτικά, για φέρετρο, ανόρυξη τάφου, έξοδα περιποίησης νεκρού, δικαιώματα ναού, ιερέων, νεκροταφείου, στολισμός φέρετρου και εκκλησίας, μεταφορά με νεκροφόρα. Η τέλεση της κηδείας δεν γίνεται από      γραφείο τελετών(ακριτικά νησιά).

8. α) Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας από την οποία  να προκύπτει  η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης.

 β) Διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου,επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης(για μουσουλμάνους).

Λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων  δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών.

 

 

 

18 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)