Επίδομα Στέγασης (ΕΣ)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τηλέφωνα: 2831 3 41260 - 2831 3 41261 - 2831 3 41256
e- mail: ken.koinotitas.reth@gmail.com

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (μπορεί να αναζητηθεί διαδικτυακά ή στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης).

2. Ε1 όλων των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού.

3. Ταυτότητα για Έλληνες πολίτες.

4. Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης (φωτοτυπία διαβατηρίου/ ταυτότητας).

5. Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου).

6. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο σπιτιού σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες.

7. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου (ΙΒΑΝ) λογαριασμού τράπεζας με δικαιούχο/ συνδικαιούχο τον αιτούντα.

8. Λογαριασμός παροχής ρεύματος στο όνομα του αιτούντα ή σε μέλος του νοικοκυριού.

9. Για απόδειξη μονογονεϊκότητας (απόφαση επιμέλειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

10. Αριθμός κινητού τηλεφώνου.

11. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail).

 

Σημειώσεις:

- Σε περίπτωση που η ενοικιαζόμενη οικία διαθέτει μετρητές ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση κατόπιν κοινωνικής έρευνας.

- Στη λίστα αναγράφεται το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομισθούν από τον πολίτη κατά την υποβολή της αίτησης, προσδιορίζονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Κοινότητας.

 

18 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)