Ελάχιστο εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τηλέφωνα: 2831 3 41260 - 2831 3 41261 - 2831 3 41256
e- mail: ken.koinotitas.reth@gmail.com

 

Δικαιολογητικά για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)
πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

 

1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (μπορείτε να το αναζητήσετε διαδικτυακά, στα ΚΕΠ ή στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης).

2. Ε1 + Εκκαθαριστικό σημείωμα (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).

3. Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας.

4. Ταυτότητα για Έλληνες πολίτες.

5. Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης (φωτοτυπία διαβατηρίου/ ταυτότητας).

6. Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου).

7. Κάρτα ανεργίας (για όσους δηλώνουν άνεργοι).

8. Έσοδα τελευταίου 6μήνου (μισθοί: μισθοδοσίες ή βεβαιώσεις ενσήμων από ΙΚΑ, επιδόματα, εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εργόσημα, συντάξεις, Α21 κτλ).

9. Βεβαίωση εγγραφής/ φοίτησης ανήλικων τέκνων που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο) που να αναγράφεται ο κωδικός του σχολείου και ο αριθμός του μαθητή.

10. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου (ΙΒΑΝ) λογαριασμού τράπεζας με δικαιούχο/ συνδικαιούχο τον αιτούντα.

11. Σε περίπτωση ενοικίου: φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ/ ΔΕΥΑΡ/τηλέφωνο) στο όνομα του αιτούντα.

12. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης: φωτοτυπία Ε2 του παραχωρητή και λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ/ ΔΕΥΑΡ/τηλέφωνο) στο όνομα του παραχωρησιούχου.

13. Λογαριασμός ΔΕΗ (για καταγραφή του αριθμού παροχής)

14. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

15. Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας (απόφαση επιμέλειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 

Σημείωση:

- Στη λίστα αναγράφεται το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομισθούν από τον πολίτη κατά την υποβολή της αίτησης, προσδιορίζονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Κοινότητας.

 

18 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)