Επίδομα Γέννησης (ΑΓ)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τηλέφωνα: 2831 3 41260 - 2831 3 41261 - 2831 3 41256
e- mail: ken.koinotitas.reth@gmail.com

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού

2. ΑΜΚΑ παιδιού

3. Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους (μητέρας και πατέρα)

4. Εκκαθαριστικό του τελευταίου οικονομικού έτους (μητέρας και πατέρα)

5. Ταυτότητα για Έλληνες πολίτες.

6. Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης (φωτοτυπία διαβατηρίου/ ταυτότητας).

7. Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου).

8. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (βεβαιώσεις σε γλώσσα εκτός ελληνικής, να είναι μεταφρασμένες και επικυρωμένες)

9. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου (ΙΒΑΝ) καταθετικού λογαριασμού τράπεζας με δικαιούχο/ συνδικαιούχο τον αιτούντα

10. Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας (δικαστική απόφαση επιμέλειας, συμβολαιογραφική πράξη επιμέλειας)

11. Αριθμός κινητού τηλεφώνου.

12. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail).

 

Σημειώση:

- Στη λίστα αναγράφεται το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομισθούν από τον πολίτη κατά την υποβολή της αίτησης, προσδιορίζονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Κοινότητας.

 

 

18 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)