Παροχές για άτομα με αναπηρία (ΠΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τηλέφωνα: 2831 3 41260 - 2831 3 41261 - 2831 3 41256
e- mail: ken.koinotitas.reth@gmail.com

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1. ΑΜΚΑ & ΑΦΜ, να έχουν συνδεθεί στα ΚΕΠ: δικαιούχου και εκπροσώπου (είναι υποχρεωτικά και για τους ανηλίκους)

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας: δικαιούχου και εκπροσώπου (για τους ανηλίκους έως 13 ετών προσκομίζεται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

3. Πολίτες άλλων χωρών: άδεια διαμονής/ Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη/ νομιμοποιητικό έγγραφο

4. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου (ΙΒΑΝ) καταθετικού λογαριασμού τράπεζας στο όνομα του δικαιούχου (είναι υποχρεωτικό και για τους ανηλίκους)

5. Απόφαση ΚΕΠΑ (όταν υπάρχει)

6. Παράταση: προσκομίζεται η προηγούμενη ΚΕΠΑ και η νέα απόφαση ΚΕΠΑ (εφόσον υπάρχει)

7. Επιδείνωση/ νέα πάθηση: πιστοποιητικό νοσηλείας/ γνωμάτευση γιατρού

8. Υποβολή από τρίτα πρόσωπα: εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής/ πληρεξούσιο σε ισχύ/ απόφαση δικαστικής συμπαράστασης

9. Αριθμός κινητού τηλεφώνου.

10. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail).

 

Σημειώσεις:

- Αναλόγως με την κατηγορία αναπηρίας ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά π.χ. κάρτα ανεργίας, απόφαση συνταξιοδότησης, μηνιαίο σημείωμα σύνταξης

- Στη λίστα αναγράφεται το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομισθούν από τον πολίτη κατά την υποβολή της αίτησης, προσδιορίζονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Κοινότητας.

 

 

 

 

 

 

18 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)