Επικοινωνία 2023

 

Δήμος Ρεθύμνης Λ. Κουντουριώτη 80, Τ.Θ. 174
Γραφείο Δημάρχου 28313 41301 & 41305 dimosrethymno.gr
Γραφείο Τύπου 28313 41304 typosrethymno.gr
Τεχνική Υπηρεσία 28310 40002 dimostyrethymno.gr
Γραφείο Αποθήκης 28313 41056 apothikirethymno.gr
 
ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης 28313 40101-4 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Φωκά - Ατσιπόπουλου 28310 32413-4 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Αρκαδίου - Πηγής 28310 73960 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Λαππαίων - Επισκοπής 28313 41620-1 d.lappaionkep.gov.gr
Κέντρο Κοινότητας 28313 41261, 28313 41260, 28313 41256
ken.koinotitas.rethgmail.com

 

Πατήστε Ctrl+f στο πληκτρολόγιο σας για γρήγορη αναζήτηση ονόματος!

Κάντε κλίκ στο εικονίδιο για αποστολή e-mail στο τμήμα ή στον υπάλληλο.

 

Δήμος Ρεθύμνης

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Μαρινάκης Γιώργης
28313 41301 & 41305
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Σπιτά Μαρία
28313 41301
Σπυρλιδάκη Μαρία 28313 41305
Φαξ 28310 29879
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Αγριμάκης Νικόλαος
28313 41345
 
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ξενικάκη Ιωάννα 28313 41222
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Μανογιαννάκη Ειρήνη 28313 41306
Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Μαριόλου Έυα 28313 41221
 
Τμήμα Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων
Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Ελευθεριάδου Γκίκα Άννα
6936177801
Γραφείο Αντιδημάρχου αρμοδίου για ΔΕ Νικ. Φωκά και Λαππαίων
Λελεδάκης Δημήτριος

2831027777/ 6978485868 , 6980070502

Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων, Προγραμματισμού και δημοτικής περιουσίας Μαλάς Άγγελος
2831040002/40003, 6936177805
Γραφείο Αντιδημάρχου Πολεοδομικών, Χωροταξικών, κυκλοφοριακών θεμάτων, προγραμματισμού και δημοτικής περιουσίας Ξεζωνάκης Στυλλιανός
2831340035/6947940465
Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς Παπαδογιάννης Νεκτάριος
2831054410

Γραφείο Αντιδημάρχου Κλιματικής Αλλαγής - Πολιτικής Προστασίας

Γιώργος Σκορδίλης
28310 40029/ 6972089048

Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών

Λαχνιδάκης Δημητρης
 2831341032/ 6976991135

 

 

Γραφείο Αντιδημάρχου Αθλητικών Θεμάτων

Προβιάς Νικόλαος

6942556353

Γραφείο Συμβούλου Παλιάς Πόλης

Σαμψών Στυλλιανός

6972607720

Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτισμού

Τσάκωνας Εμμανουήλ

2831040142/ 6944306924

Γραφείο Αντιδημάρχου Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ποιότητας Ζωής Προέδρος Δημοτικής Επιτροπής

Σπανουδάκης Συλλιανός
2831057940 εσωτ. 619

Γραφείο Συμβούλου Ανάδειξης Μνημείων

Ηλιάκης Κωνσταντίνος
6932731659
Γραφείο Συμβούλου Κληροδοτημάτων Δήμου Ρεθύμνης Λιανδρή Χαρίκλεια
6972239170
Γραφείο Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Εποπτείας Αδέσποτων Ζώων  Παπαδοσηφος Γεώργιος
2831057940
Γραφείο Συμβούλου Αγροτικών Θεμάτων Παυλάκης Εμμανουήλ
6978674106
Γραφείο Εποπτείας και Συντήρησης των Υποδομών του Δήμου Ρεθύμνης Σπαντιδάκης Στυλλιανός
6973214144
Γραφείο Συμβούλου Τουρισμού  Γασπαράκης Κωνσταντίνος
2831021456/ 6978920253
 
Γενικός Γραμματέας
  Ρουσσιάς Μαρίνος
28310 40041

Αυτοτελές Γραφείο Επιστημονικών & Ειδικών Συνεργατών - Ειδικών Συμβούλων Μυριοκεφαλιτάκης Βασίλειος 28310 40019
Τζαγκαρούλη Ελένη 28313 43249
Δανδόλου Ελένη 28310 40018

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου - Δημόσιων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας Μιχελιδάκη Αιμιλία
28313 41304
 
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
  Κουτσουράκης Ιωάννης
28310 54136
Παπαδάκης Ιωάννης 28310 27859
Ψαρουδάκη Μαρία 28310 30114
 
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Παράσχου Θωμαΐδα 28313 41320
Ζαχαριουδάκη Μαρία 28313 41321
 
Αυτοτελές Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων
Προϊστάμενος Τμήματος Ποθητός Βασίλειος 28310 40012
 
Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας - Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Προϊστάμενος Τμήματος Σπαντιδάκης Γεώργιος 2831054410 εσωτ. 1

Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών , Σχολικών Φυλάκων, Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων και Σχολικών Τροχονόμων

Βασιλάκης Ευάγγελος 2831054410 εσωτ. 3
 
Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών, Γραφείο Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Μακρυλάκη Καλλιόπη 2831054410 εσωτ. 4
 
Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών , Σχολικών Φυλάκων, Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων και Σχολικών Τροχονόμων Σπαντιδάκης Ευάγγελος 2831054410 εσωτ. 2
 
Γραφείο Επόπτη Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Σημαντήρη Στυλιανή 28310 25752
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βώβος Νικόλαος 28310 40024
 
Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Προϊστάμενος Τμήματος Βώβος Νικόλαος 28310 40024
 
Γραφείο Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου) Μυριοκεφαλιτάκης Βασίλειος 28310 40019
 
Γραφείο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Προγραμμάτων Δρετουλάκης Μάριος 28310 40023
 
Τμήμα Πληροφορικής

Γραφείο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Πατεράκη Άννα 28313 41312
     
Γραφείο Λειτουργίας & Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων Βαβουράκης Γεώργιος 28313 41313
Φραγκιαδάκη Σταματία 28313 41311

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Σαμαράς Χρήστος 28313 41310
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Γαργερού Ελευθερία 2831341316
 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου Σπανουδάκη Μαρία 28313 41248
Μανιά Καλλιόπη 28313 41242
Μηλιδάκη Λιάνα 28313 41245

Γραφείο Κλητήρων - Γενικών Καθηκόντων - Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων Κοκολάκης Μανούσος 28313 41246
Πατραμάνης Ονούφριος 28313 41246

 
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Προϊστάμενη Τμήματος Παπαδάκη Αικατερίνη 28313 41249
 
Γραφείο Δημοτολογίου - Μητρώων - Εκλογών Ξεζωνάκης Θεμιστοκλής 28313 41223
Παπαδάκη Καλλιόπη 28313 41342
Ζαχαριουδάκη Χριστίνα 28313 41281
 
Γραφείο Ληξιαρχείου Μιχελουδάκη Δέσποινα 28313 41279
Τσουπάκη Ευαγγελία 28313 41235
 
Γραφείο Πολιτικών Γάμων Παπαδάκη Αικατερίνη 28313 41249
 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Προϊστάμενη Τμήματος Ξενικάκη Ιωάννα 28313 41222
Γραφείο Γραμματέων Μανογιαννάκη Ειρήνη 28313 41306
Μαριόλου Έυα 28313 41221
 
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
Προϊστάμενη Τμήματος Γαργερού Ελευθερία 28313 41316
 
Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού Κιτράκη Μαρία 28313 41330
Κουμνά Βασιλεία 28313 41315

Μπερβανάκη Άννα

28313 41219
Σακκά Ευθυνία 28313 41212
Σαριδάκη Αντωνία 28313 41211
Σταγκουράκη Αργυρώ-Μαρία 28313 41350
 
Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Προϊστάμενος Τμήματος Μαύρος Νικόλαος 28313 41270

Γραφείο Εκδόσεων Αδειών, Εποπτείας και Ελέγχου Μαύρος Νικόλαος 28313 41270
Σταυρουλάκης Ευστράτιος 28313 41335
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παρίσση Αικατερίνη 2831 341046
 
Τμήμα Διπλογραφικού και Λογιστικής Παρακολούθησης
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γιασαφάκη Χρυσάνθη 28313 41012
 
Γραφείο Διπλογραφικού και Αναλυτικής Λογιστικής Δερμιτζάκης Εμμανουήλ 28313 41023
Πολάκη Εμμανουέλα 28313 41021
 
Τμήμα Προσόδων & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών & Ελέγχου Προσόδων Βροντάκη Γεωργία 28313 41043
Μαρινάκη Ελένη
28313 41039
Παπαγρηγορίου Ευαγγελία
28313 41033
Σφακιανάκη Ειρήνη
28313 41035

Γραφείο Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας Κατσιμίδη Αικατερίνη Ναυσικά 28313 41034

Γραφείο Ελέγχου Κανονιστικών Αποφάσεων Μπριλάκη Φωτεινή 28313 41018
 
Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Τμήματος - Ειδικός Ταμίας Τσαγλιώτης Στυλιανός 28313 41028
 
Αναπληρωτής Ειδικός Ταμίας Αλεβυζάκης Πέτρος 28313 41027

Γραφείο Εισπράξεων Φρούριο Φορτέτζα Βουμβουράκη Ευαγγελία 28310 28101
Μαραγκάκη Αμαλία 28310 28101
Τσουτσουδάκη Όλγα 28310 28101
Γραφείο Εισπράξεων Άδελε Μαγγούφης Αθανάσιος
28313 41058
Γραφείο Εισπράξεων Ρέθυμνο Ψαρουδάκης Εμμανουήλ
28313 41289
Τζιμπουκάκης Κωνσταντίνος 28313 41289

Γραφείο Ταμειακής Βεβαίωσης Δακανάλη Δόξα 28313 41210
Μποζάνη Δήμητρα 28313 41029
 
Τμήμα Προϋπολογισμού - Εκκαθάρισης Δαπανών & Μισθοδοσίας

Γραφείο Εκκαθάρισης & Εντολής Δαπανών Τζανακάκη Ευθυμία 28313 41015
Σπανουδάκη Μαρία 28313 41016
Βεργιανός Μανώλης 28313 41040
Μαραγκάκη Στέλλα 28313 41019

Γραφείο Μισθοδοσίας Κολυβάκη Ηλιάνα 28313 41025
Καλλιούρη Μαρία 28313 41022
Βαλασσάκι Ειρήνη 28313 41017
Σοφιολάκη Χρυσούλα 28313 41082
 
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων
Προϊσταμένη Τμήματος Κλαψινού Βασιλική 28313 41041
 
Γραφείο Προμηθειών Κουτάντος Ιωάννης 28313 41045
Σπυριδάκη Μαρία 28313 41049
Χαραλαμπίδου Σουμέλα 28313 41013
Γιουλούντα Παρασκευή 28313 41042
Σκεπετζάκη Αθηνά 28313 41054

Γραφείο Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων Βενιεράκης Νικόλαος 28313 41056
Κατημερτζόγλου Κυριάκος 28313 41056
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τζανακάκη Πόπη 28310 40009
 
Γραμματεία Ζαχαριά Ιουλία 28310 40002-3
 
Τμήμα Μελετών
Προϊστάμενος Τμήματος Πετρουλάκης Γεώργιος

28310 40025

 
Γραφείο Μελετών Τεχνικών Έργων Ποθητός Βασίλειος 28310 40012, 14
Κυδωνάκης Χαράλαμπος 28310 40011

Γραφείο Καταγραφής Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων Μποτωνάκη Ελευθερία 28310 40035, 39
 
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Προϊσταμένη Τμήματος Μαρκουλάκη Μαριάνα 28310 40020
 
Γραφείο Επιβλέψεων Τριπολιτάκη Σοφία 28310 40008, 40
Τριπολιτάκη Κωνσταντίνα 28310 40021
 
Τμήμα Κατασκευής και Συντήρησης
Προϊσταμένη Τμήματος Τζανακάκη Πόπη 28310 40009-10

Γραφείο Συγκοινωνιακών Θεμάτων Φάνης Πριναράκης
28310 40013, 17, 36

Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Κοινοτήτων & Πόλης Ρεθύμνου Βιδιαδάκης Νικόλαος  
Γαβριλάκης Μιχαήλ  
Γωνιωτάκης Εμμανουηλ  
Δουλγεράκης Γεώργιος  
Θωμάς Νικόλαος  
Λίτινας Φραγκίσκος  
Μαριόγλου Βασιλεία  
Μεσσαριτάκης Γεώργιος  
Μιχελουδάκης Ιωάννης  
Νάκης Εμμανουήλ  
Παναγιώτου Θεόδωρος  
Πιτσιδιανάκης Ιωάννης  
Σαββάκης Ιωάννης  

Γραφείο Υδραυλικών - Ηλεκτρολογικών - Μηχ/κων Έργων Πάγκαλος Δημήτριος 28310 28758
Ζακάκης Ευάγγελος  
Κουτάντος Νικόλαος
Πετράκης Γεώργιος 28310 28758

Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων Παπαδόσηφος Γεώργιος Μιχαήλ
28310 40015
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Καλογεράκη Στυλιανή 28313 40114
 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Προϊστάμενος Τμήματος Κτιστάκης Γεώργιος 28313 40101
 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών Βαονάκη Ευαγγελία 28313 40104
Βουλγαράκης Νικόλαος 28313 40107
Κουγιουμουτζή Παρασκευή 28313 40103
Κουρτικάκης Γεώργιος 28313 40109
Λίτινα Στυλιανή 28313 40112
 
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Προϊσταμένη Τμήματος Τσοβίλη Αλεξάνδρα 28313 40113

Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Καπετανάκη Μαρία 28313 40105
Πρωτογεράκη Χριστίνα 28313 40102
Σηφάκης Εμμανουήλ 28313 40108
Σιαμίδου Ιωάννα 28313 40110
Σπανουδάκη Ζαμπία 28313 40111

Κ.Ε.Π. ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΠΗΓΗΣ
  Βαβαδάκης Δημήτριος 28310 73960
 
Κ.Ε.Π. ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ
  Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων 28313 41620
  Τερζιδάκη Ευμορφία 28313 41621
 
Κ.Ε.Π. ΔΕ Ν. ΦΩΚΑ – ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
  Γάσπαρη Αιμιλία 28310 32413
  Κουρέλη Χρυσάνθη 28310 32414
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υπερηφάνου Ιωάννα 2831050740 εσωτ. 20
Γραφείο Γραμματείας Παυλάκη Κυριακή

28310 50740 εσωτ. 17

 
Τμήμα Στήριξης ΑΜΕΑ, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας
Γραφείο Προισταμένης
Βαονάκη Αλεξάνδρα 28310 21307

Κατσιμάνη Αικατερίνη 28310 21307
 
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Φουρναράκη Ελένη 28310 56607
 
Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
Προϊσταμένη Τμήματος Κατημερτζόγλου Ζαμπία 28310 50740 εσωτ. 15
 
Γραφείο Εποπτείας & Ελέγχου Στρατουδάκη Ευαγγελία 28310 50740 εσωτ. 14

Κέντρο Κοινότητας

Σμαλιάρα Μαρία 28313 41250
Αναγνώστου Σοφία 28313 41255
Πλοτνικώφ Κυριακή 28313 41256
Χαρκιανάκη Γεωργία 28313 41257
Λιάκου Ελένη

28313 41260

Άζερ Εκράμυ 28313 41261
 
Δομή Παροχής Συσσιτίου
 Αποστολάκη Νικολέτα 28310 36566
 
Κοινωνικό Παντοπωλείο  Μουρνιανάκη Στυλιανή 28310 52191
 
Τμήμα Τρίτης Ηλικίας και Κοινωνικής Προστασίας
Γραφείο Προισταμένου Βασιλάκης Βασίλειος

28310 50740 εσωτ. 12

 
Γραφείο Α & Δ ΚΑΠΗ / Κεντρικό ΚΑΠΗ  Καραγιάννη Δέσποινα 28310 27800
 
Γραφείο Β ΚΑΠΗ / ΚΑΠΗ Καλλιθέας  Τσακάλη Αικατερίνη 28310 55243
 
Γραφείο Γ ΚΑΠΗ / ΚΑΠΗ Περιβολλιών Μυσιριών  Ζακάκη Πηνελόπη 28310 57579
 
Γραφείο Ε ΚΑΠΗ / ΚΑΠΗ Πλατανιά Τσεσμέ  Μπαγουράκη Μαρία 28310 51339
 
Καπή Μασταμπά   28310 40528
 
Βοήθεια στο Σπίτι Δυτικό Ρέθυμνο (Πόλης)  Λίτινα Μαρία 28310 25761
 
Βοήθεια στο Σπίτι Ανατολικό Ρέθυμνο (Πόλης)  Παπαδογιαννάκη Βάσω 28310 51199
 
Βοήθεια στο Σπίτι - Οικισμών ΔΕ Ρεθύμνης Τριπολιτάκη Μαρίνα 28310 52777
 
Βοήθεια στο Σπίτι ΔΕ Νικηφόρου Φωκά
 Ηλιάκη Χριστίνα 28310 32913
 
Βοήθεια στο Σπίτι ΔΕ Αρκαδίου
 Δραμηλάρακη Χρυσούλα 28313 41055
 
Βοήθεια στο Σπίτι ΔΕ Λαππαίων
 Δραμηλάρακη Χρυσούλα 28310 61060
 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  Καρδερίνη Δήμητρα 28310 61061
 
Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ) Καπατσώλου Αθηνά 28310 22809
 
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Επισκοπής  Παπουτσιδάκη Ελισάβετ 28310 61470
 
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Αρμένων  Μήτσου Πηνελόπη 28310 41189
 
Τμήμα Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού (Καντανολέοντος)
Προϊσταμένη Τμήματος  Μπαχλιτζανάκη Στεφανία 28310 51005
Κόσμος'  Καρδερίνη Αφροδίτη 28310 56242
Γραφείο ΚΔΑΠ ΔΕ Νικηφόρου Φωκά "Ατσιποπούλου"  Ψυχαράκη Μαρία 28313 43209
 
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Παλιάς Πόλης "ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ''  Γιατάκη Πελαγία 28310 57748
 
Τμήμα Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού (Μυσίρια)  Κιουμουρτζίδου Σουλτάνα 28310 22759
 
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Λούτρας  Χαρκιανάκη Αθηνά 28310 74599
 
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Ατσιποπούλου  Φελέκη Ευανθία 28310 31110
 
Τμήμα Παιδικού Σταθμού ΔΕ Νικηφόρου Φωκά (Γωνιά)  Λίτινα Αικατερίνη 28310 31897
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μπάκα Γεωργία 28310 40155
 
Τμήμα Πολιτισμού
Προϊσταμένη Τμήματος Μπάκα Γεωργία 28310 40155
 
Γραφείο Πολιτισικών Δράσεων & Διαχείρισης Χώρων Μαρή Καλλιόπη 28310 40156
Τζαγκαράκης Λυκούργος (ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) 28310 51299
Βαφειάδου Μαρία 28310 40142
Παπαδοπούλου Μαρία 28310 40141

Τμήμα Τουρισμού
Προϊσταμένη Τμήματος Δαμιανάκη Μαρία 28310 21459
 
Γραφείο Τουρισμού Αρχοντάκης Ευάγγελος 28310 21459
Παπαδομιχελάκη Μάρθα 28310 21459

Τμήμα Εθελοντισμού
Προϊστάμενος Τμήματος   2831021459
 
Τμήμα Αθλητισμού
Προϊστάμενος Τμήματος Τσόγκας Γρηγόριος 28310 53112

Γραφείο Θεμάτων Αθλητισμού Σκουλούδης Ναπολέων

28310 55645

Τσιμπούκας Φώτιος (Κλειστό γυμναστήριο "Μελίνα Μερκούρη") 28310 51435
Κουτσουράκης Βαγγέλης (κλειστό γυμναστήριο Περιβολίων) 28310 40982
 
Τμήμα Μουσικής Παιδείας
 
 Γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής         Αποστολάκης Στέλιος-Αρχιμουσικός  28310 55264
 Αραμπατζόγλου Αντιγόνη  28310 55264
 Ζαχαράκης Αντώνης  28310 55264
 Ντακάκης Αντώνης  28310 55264
 Παπαδάκης Βαγγέλης  28310 55264
 Σκέμπι Άρμπεν  28310 55264
 Συκάκης Παντελής  28310 55264
 Τσακάλης Μιχάλης  28310 55264
Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία  28313 41350
Μαυράκης Αντώνης (Καλλιτεχνικός Δ/της Δημοτικού Ωδείου/Αρχιμουσικός)  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δρυγιανάκη Κρυσταλλία  28313 43248
 
Γραφείο Γραμματείας Δ/νσης Καραγιαννάκη Άννα 28313 43249
 
Τμήμα Οικοδομικών Αδειών
Προϊσταμένη Τμήματος Κακογιαννάκη Ελευθερία 28313 43203

Γραφείο Εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών Δρανδάκης Ευάγγελος 28313 43206
Κουκάκη Μαρία

28313 43212

Γιαννακάκη Αδαμαντία  28313 43209
Περακάκη Ελευθερία 28313 43210
 
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Προϊσταμένη Τμήματος Δρυγιανάκη Κρυσταλλία  28313 43248

Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών Παραδεισάνου Ιωάννα 28313 43218
Κυρίτση Σταυρούλα 28313 43207
Μπαριταντωνάκης Νικόλαος 28313 43215

Γραφείο Διαχείρισης του Αρχείου Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεων Προστίμων Αυθαιρέτων Σαρρή Μαρία 28313 43221
 
Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης
Προϊσταμένη Τμήματος Γκιαούρη Μαλαματή 28313 43236

Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών Καλογεράκη Καλλιόπη 28313 43238
Μακρυδάκη Στυλιανή 28313 43227
Σαγιά Αλεξάνδρα 28313 43243
Σαββάκη Μαρία 28313 43239
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γκολφινοπούλου Νικολέτα 28310 40977 εσωτ. 605
 
Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης Γιανναδάκη Αργυρή 28310 40977 εσωτ. 600
 
Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Εξωτερικών Κοινόχρηστων Χώρων
Προϊσταμένη Τμήματος Χριστοφοράκη Στυλιανή 28310 57940 εσωτ. 604
 
Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Δεληγιώργης Μιχαήλ 28310 57940 εσωτ. 612
Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Εξωτερικών Κοινόχρηστων Χώρων 28310 57940 εσωτ. 613
Γραφείο Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 28310 57940 εσωτ. 614
     
 Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Χριστοφοράκη Στυλιανή  28310 57940 εσωτ. 616 
 Γραφείο Κοιμητηρίων
 
Γραφείο Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Εξωτερικών Κοινόχρηστων Χώρων    
 
Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος
 Προϊσταμένη Τμήματος Γκολφινοπούλου Νικολέτα 28310 40978 εσωτ. 605

Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού και Εποπτείας Αλαμάνου Γεωργία 28310 56010
Γρηγορίου Μαρία 28310 40978 εσωτ. 60
 
Γραφείο Συντήρησης & Επέκτασης Πρασίνου Γαλανομάτης Εμμανουήλ 28310 56010
 
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Αλεξανδράκης Γεώργιος 28310 40978 εσωτ. 611
Βούλγαρης Γεώργιος  28310 40978 εσωτ. 611
 
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Γραφείο Προισταμένης
Τυράκη Χρυσοβαλάντη 28310 57940 εσωτ. 608
 
Γραφείο Κίνησης - Διαχείρισης Οχημάτων Χιώτης Εμμανουήλ 28310 57940 εσωτ. 607
 

Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων Δαμβακάκης Γεώργιος 28310 57940 εσωτ. 615  
  Κοπανάκης Στυλιανός
  Μπίκος Βασίλειος
  Παπαδόπουλος Ιωάννης
  Παπαδαντωνάκης Εμμανουήλ
 
Γραφείο Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης Περπυράκης Μάριος 28310 57940 εσωτ. 617
 

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)