Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ


Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα

Παιδιά ηλικίας 6 - 12 χρόνων, που διαμένουν στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Παλιάς πόλης Ρεθύμνου, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και εκτός σχολικού ωραρίου και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα παιδιά απολαμβάνουν ευχάριστες στιγμές με δημιουργικές δραστηριότητες, ομαδικές και ατομικές δράσεις αλλά και εποικοδομητικές ασχολίες.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών παρέχονται δωρεάν.
Προτεραιότητα για την κατοχύρωση θέσεων έχουν οι οικογένειες που πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια (παιδιά άνεργων μητέρων, μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, με προβλήματα υγείας, κ.α.).
Οι δράσεις που αναπτύσσονται δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν τη δημιουργικότητα τους, να βελτιώσουν τις εκφραστικές δυνατότητες τους και να ψυχαγωγηθούν.
Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη μιας οικογένειας να αξιοποιήσουν δημιουργικά αυτόν τον ελεύθερο χρόνο με ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, καθώς συναναστρέφονται καθημερινά με παιδιά διαφόρων ηλικιών. Τα βοηθούν να ξεφύγουν από την απομόνωση του σύγχρονου τρόπου ζωής, που θέλει τα παιδιά παθητικούς δέκτες της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει εισβάλει σε κάθε σπίτι. Τέλος, στόχος του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι να μπορούν τα παιδιά να συναντούν και να επικοινωνούν με τους φίλους τους σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας, χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και προσωπικότητα του κάθε παιδιού.

Μέσα στο χώρο του Κ.Δ.Α.Π. το παιδί μπορεί να ασχοληθεί δημιουργικά με τα παρακάτω:

 • Λογοτεχνικά παιχνίδια
 • Θεατρικά παιχνίδια
 • Μουσικοκινητικά παιχνίδια
 • Εικαστικά
 • Κουκλοθέατρο
 • Περιβαλλοντικά παιχνίδια
 • Οπτικοακουστικά παιχνίδια
 • Γλωσσικά Παιχνίδια
 • Πληροφορική
 • Φυσική αγωγή

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει και η ηλικία του παιδιού
 3. Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ
 4. Πρόσφατος Λογαριασμός Δ.Ε.Η.
 5. Κάρτα ανεργίας της Μητέρας εάν υπάρχει
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Αφού εγκριθεί η αίτηση του ενδιαφερόμενου, απαιτείται Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στεγάζεται προσωρινά σε μισθωμένο κτίριο στην παλιά πόλη επί της οδού Χειμάρας 8, τηλέφωνο: 2831051172 και λειτουργεί καθημερινά από της 13:30 έως τις 19:30 και το Σάββατο από τις 8:30 έως τις 14:30.

Μέχρι το τέλος του 2008 το ΚΔΑΠ προβλέπεται να στεγαστεί μόνιμα σε κτίριο που ανακατασκευάζεται για το σκοπό αυτό στην παλιά πόλη και συγκεκριμένα στην οδό Βερνάδου.

Η «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου σχεδίου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ», Μέτρο 4.4 του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 -2006.

 

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)