Έργο Υποστήριξης Βιώσιμων Πολιτικών και Πρακτικών για την αποδοτική χρήση των Υδάτων «CASTWATER»

Το CASTWATER είναι το πρώτο έργο Interreg MED που υποστηρίζει τις βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές για την αποδοτική χρήση των υδάτων στις παράκτιες περιοχές από τον τουριστικό τομέα. Η διεθνής πρόκληση είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος των τουριστικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων.  Ο στόχος του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση του νερού από τον τουρισμό στις μεσογειακές περιοχές, βελτιώνοντας την παρακολούθηση και τις επιδόσεις της αειφορίας στον τουριστικό τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου, η κοινοπραξία 11 εταίρων που εκπροσωπούν 10 περιφέρειες της ΕΕ θα ανταλλάξουν εμπειρίες προκειμένου τόσο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης αλλά και να συζητήσουν τους αποτελεσματικότερους τρόπους προώθησης της γνώσης στην διαχείριση του τουριστικού νερού αλλά και ιδέες για την υιοθέτηση λύσεων για την αποδοτικότητα του νερού στις περιφέρειές τους.

 

 
1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
     
 
2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
     
 
3o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
     
 
4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
     
 
5o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
   
 
 
6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
 
 
 
ΑΦΙΣΑ

 
     
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ

 

23 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)