Έργο Υποστήριξης Βιώσιμων Πολιτικών και Πρακτικών για την αποδοτική χρήση των Υδάτων «CASTWATER»

Το CASTWATER είναι το πρώτο έργο Interreg MED που υποστηρίζει τις βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές για την αποδοτική χρήση των υδάτων στις παράκτιες περιοχές από τον τουριστικό τομέα. Η διεθνής πρόκληση είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος των τουριστικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων.  Ο στόχος του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση του νερού από τον τουρισμό στις μεσογειακές περιοχές, βελτιώνοντας την παρακολούθηση και τις επιδόσεις της αειφορίας στον τουριστικό τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου, η κοινοπραξία 11 εταίρων που εκπροσωπούν 10 περιφέρειες της ΕΕ θα ανταλλάξουν εμπειρίες προκειμένου τόσο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης αλλά και να συζητήσουν τους αποτελεσματικότερους τρόπους προώθησης της γνώσης στην διαχείριση του τουριστικού νερού αλλά και ιδέες για την υιοθέτηση λύσεων για την αποδοτικότητα του νερού στις περιφέρειές τους.

 

 
1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
     
 
2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
     
 
3o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
     
 
4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
     
 
5o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 
   
 
 
6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΑΦΙΣΑ

 
     
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ

 

CASTWATER is the first Interreg MED project supporting sustainable tourism policies & practices on water efficiency in coastal areas. The transnational challenge is to reduce the impact of tourism activities on environmental heritage and to improve management of water resources. The project's overall objective is to support sustainable tourism water management in Med coastal areas, by improving the monitoring and assessment of the water sustainability performance of the tourism sector.

In this project a consortium of 11 partners representing 10 EU Regions will share knowledge in order to address the need for improving knowledge and practices regarding measurement & assessment methods, about ways to promote awareness on sustainable tourism water management and ideas to support the adoption of water efficiency solutions in the partnership areas.

 

 
NEWSLETTER 01

 
     
 
NEWSLETTER 02

 
     
 
NEWSLETTER 03

 
     
 
NEWSLETTER 04

 
    
 
 
NEWSLETTER 05

 
 
 
 
NEWSLETTER 06POSTER

 
     
 
PROJECT WEBSITE

 

06 Απριλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)