Αντιδήμαρχοι

 

  • Παιδείας - Κοινωνικής Προστασίας

Ελευθεριάδου - Γκίκα Άννα

  • Καθαριότητας - Περιβάλλοντος -
    Ανακύκλωσης - Πολιτικής Προστασίας

Λελεδάκης Δημήτριος

  • Τεχνικών Έργων - Κυκλοφοριακών Θεμάτων
Μαλάς Άγγελος
  • Καθημερινότητας Οικισμών

Σκορδίλης Γεώργιος

  • Οικονομικών Θεμάτων
Σπανουδάκης Στυλιανός
  • Καθημερινότητας Πόλης και Προαστίων
Κρεβετζάκης Θωμάς
  • Συντονισμού Δημοτικών Υπηρεσιών και Καινοτομίας
Γεωργαλής Γεώργιος
  • Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού
Μπιρλιράκη Θεοπίστη

25 Οκτωβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)