Διοίκηση του Δήμου

 

Ο Δήμος Ρεθύμνου παρέχει υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης στηρίζοντας με τις δράσεις του την οικονομική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική, και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης μας.

Ο Δήμαρχος κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία του Δήμου και την χάραξη της αναπτυξιακής του πορείας. Εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια και διοικεί το δήμο με την βοήθεια των Αντιδημάρχων, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημαρχιακής Επιτροπής των Προέδρων Δημοτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και των Προέδρων των Τοπικών Διαμερισμάτων. Εκτός από τις συνηθισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τις τοπικές αρχές όπως το Δημοτολόγιο, το Ληξιαρχείο, τη Συλλογή Απορριμάτων, ο Δήμος Ρεθύμνου εκτελεί διάφορες πολύ ειδικές λειτουργίες. Αναλαμβάνει και υλοποιεί Ευρωπαϊκά και Δημοτικά Προγράμματα, φροντίζει για τον εξωραϊσμό της πόλης, συμβάλλει ουσιαστικά στην διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων. Ο Δήμος Ρεθύμνου μέσω της εφαρμογής στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξής, στοχεύει να μοιραστεί αυτά τα οφέλη με τις τωρινές και τις μελλοντικές γενεές των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

 

 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρεθύμνου
Σπανουδάκης Στυλιανός
Πρόεδρος
Λαχνιδάκης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Δελήμπασης Εμμανουήλ
Μέλος
Μοτάκης Γεώργιος
Μέλος
Γαλερός Βασίλειος
Μέλος
Μποτονάκης Μποτόνης
Μέλος
Νίνος Θεόδωρος Μέλος
Θεοδωράκης Βασίλειος Αν. Μέλος
Γεωργαλής Γεώργιος
Αν. Μέλος
Κουτσαλεδάκη Ειρήνη
Αν. Μέλος
Στεφανάκης Πέτρος
Αν. Μέλος
Τσιχλάκη Ειρήνη
Αν. Μέλος
Φουρφουλάκης Εμμανουήλ Αν. Μέλος

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρεθύμνου
Μαλάς Άγγελος
Πρόεδρος
Ηλιάκης Κωνσταντίνος
Μέλος
Κουτσαλεδάκη Ειρήνη Μέλος
Μπιρλιράκη-Μαμαλάκη Θεοπίστη Μέλος
Δερεδάκης Νικόλαος
Μέλος
Φανουργάκις Γεώργιος
Μέλος
Χαμογεωργάκης Θεμοστοκλής Μέλος
Γεωργαλής Γεώργιος
Αν. Μέλος
Βάμβουκας Μιχαήλ
Αν. Μέλος
Λελεδάκης Ιωάννης
Αν. Μέλος
Λίτινας Ιωάννης
Αν. Μέλος
Σκορδίλης Γεώργιος
Αν. Μέλος
Τσιχλάκη Ειρήνη Αν. Μέλος

 

 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

ΔΕΥΑΡ (αρ. Απόφ. Δ.Σ. 515/14 και τροποποιήθηκε με τις 73/15, 483/15, 52/16, 162/16).

1. Μαρινάκης Γιώργης, Δήμαρχος Ρεθύμνης, με αναπληρωτή του τον κ. Κονταξάκη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Θεοδωράκης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Αγριμάκη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

3. Κιαγιάς Δράκος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπαδάκη- Πιατά Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο.

4. Κουτσαλεδάκη Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Τσιμπισκάκη Ματθαίο, Δημοτικό Σύμβουλο.

5. Μπιρλιράκη – Μαμαλάκη Θεοπίστη, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπαδουράκη Αναστάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο.

6. Μαρινάκη Παρασκευή, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Νίνο Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο.

7. Μιχάλα Ασημένια, δημότης, με αναπληρωτή τον κ. Πατεράκη Εμμανουήλ.

8. Αποστολάκης Παντελής, δημότης, με αναπληρωτή τον κ. Σιδηρόπουλο Κωνσταντίνο.

9. Ρεϊζάκης Νικόλαος, δημότης, με αναπληρωτή τον κ. Πετράκη Μάνο.

10. Βρυλλάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, με αναπληρωτή τον κ. Μανωλακάκη Γεώργιο.

11. Κρεβατσούλης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, με αναπληρωτή τον κ. Καλησπεράκη Σπύρο.

Πρόεδρος ο κ. Μαλάς Άγγελος και Αντιπρόεδρος ο κ. Κιαγιάς Δράκος.

 

 

 

ΚΕΔΗΡ (αρ. απόφ. Δ.Σ. 516/14)

1. Ηλιάκης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Χριστουλάκη Όθωνα, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Μπιρλιράκη – Μαμαλάκη Θεοπίστη, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Μπιρικάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.

3. Κονταξάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την κα Κουτσαλεδάκη Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο.

4. Σαμψών Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Λαχνιδάκης Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

5. Παλαφούτης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Φουρφουλάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.

6. Χουρδάκης Αντώνιος, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης με αναπληρώτρια την κα Κονδύλη Γεωργία.

7. Κρυοβρυσανάκη Καλλιόπη, δημότισσα, με αναπληρώτρια την κα Φουρναράκη Μαρία.

8. Μαυράκη Δέσποινα, δημότισσα, με αναπληρωτή τον κ. Μαρκουλάκη Δημήτριο.

9. Μαραγκού Μαρία, δημότισσα, με αναπληρώτρια την κα Γαλεράκη Ευαγγελία.

10. Φραγκάκος Κωνσταντίνος, δημότης, με αναπληρώτρια την κα Μπαρκάτσα Βενετία.

11. Μηλιδάκη Στυλιανή, εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, με αναπληρωτή τον κ. Ζαμπετάκη Κωνσταντίνο.

Πρόεδρος ο κ. Ηλιάκης Κωνσταντίνος και Αντιπρόεδρος η κα Μπιρλιράκη – Μαμαλάκη Θεοπίστη.

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ(αρ. Απόφ. Δ.Σ. 517/14)

1. Τσιομπίκας Γρηγόριος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Κονταξάκη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Μοτάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Λαχνιδάκη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

3. Παπαδάκης – Πιατάς Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Μπιρικάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.

4. Χαμογεωργάκης Θεμιστοκλής, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Κεχαγιαδάκη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

5. Γιαννούση Ελισάβετ, δημότισσα, με αναπληρώτρια την κα Αγγελιδάκη Δέσποινα.

6. Μπαμιάκη Βάσω, δημότισσα, με αναπληρωτή τον κ. Μαρινάτο Γιάννη.

7. Παπαδογιάννης Παύλος, δημότης, με αναπληρώτρια την κα Φουρναράκη Μαρία.

8. Περάκη Μαρία, δημότισσα, με αναπληρώτρια την κα Μαυράκη Δέσποινα.

9. Βροντάκης Παναγιώτης, δημότης, με αναπληρώτρια την κα Σκανδαλάκη Στέλλα.

10. Μυριοκεφαλιτάκης Γιώργος, δημότης, με αναπληρώτρια την κα Σαριδάκη Κατερίνα.

11. Γιατάκη Πελαγία, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, με αναπληρωτή τον κ. Τσακάλη Μιχαήλ.

Πρόεδρος ο κ. Τσιομπίκας Γρηγόριος και Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαδάκης – Πιατάς Στυλιανός.

 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αρ. Αποφ. 627/14 και τροποποιήθηκε με την 53/16)

1. Κουτσαλεδάκη Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλος Ρεθύμνης, με αναπληρώτρια την κα Μπιρλιράκη – Μαμαλάκη Θεοπίστη, επίσης Δημοτική Σύμβουλο Ρεθύμνης.

2. Συριανόγλου Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Θεοδωράκη Βασίλειο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Ρεθύμνης.

3. Αγριμάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Τσιμπισκάκη Ματθαίο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Ρεθύμνης.

4. Γαϊτάνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Κεχαγιαδάκη Νικόλαο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Ρεθύμνης.

5. Καφφάτος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου, με αναπληρωτή τον κ. Νύκταρη Ιωάννη του Νικολάου, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Μυλοποτάμου.

6. Δασκαλάκης Νικόλαος, Δημοτική Σύμβουλος Μυλοποτάμου, με αναπληρωτή τον κ. Κυριμάκη Χαράλαμπο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Μυλοποτάμου.

7. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου, με αναπληρωτή τον κ. Μαραγκουδάκη Ανδρέα, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Μυλοποτάμου.

8. Θεοδωράκης Βασίλειος του Κων/νου, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου, με αναπληρωτή τον Καπετανάκη Ευάγγελο του Ανδρέα, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Αγίου Βασιλείου.

9. Τσουρδαλάκη Αντώνιο του Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου, με αναπληρωτή τον Ταταράκη Ιωάννη του Κων/νου, επίσης Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου.

10. Γερμανάκη Ελευθερία του Αντωνίου, Δημοτική Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου, με αναπληρωτή τον Κατσαραγάκη Ιωσήφ του Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου.

11. Τον εκάστοτε Λιμενάρχη Ρεθύμνης.

Πρόεδρος η κα Κουτσαλεδάκη Ειρήνη και Αντιπρόεδρος ο κ. Συριανόγλου Αναστάσιος.

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (αρ. απ. Δ.Σ. 518/14 και τροποποιήθηκε με την 874/15)

1. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας , Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Λαχνιδάκη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο .

2. Μοτάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπαδάκη – Πιατά Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο.

3. Παλαφούτης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Χαμογεωργάκη Θεμιστοκλή, Δημοτικό Σύμβουλο.

4. Φωτεινάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Δ/ντής Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του τον κ. Μαρκαντέ Ιωάννη του Δημητρίου.

5. Πετρακάκη Αναστασία του Πέτρου, Δ/ντρια Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή της τον κ. Γιακουμάκη Παντελή του Ιωάννου.

6. Λιονή Βασιλική, εκπρόσωπος προτεινόμενος από οικείο συμβούλιο της «Έδρας» του Ν.Π.Δ.Δ (Τ.Κ. Γωνιάς), με αναπληρωτή τον κ. Βασιλόπουλο Κωνσταντίνο.

7. Ρωμανίδης Συμεών, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων, με αναπληρώτρια την κα Ανδρουλιδάκη Μαρία.

8. Προβιάς Γεώργιος του Νικολάου, εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, με αναπληρωτή του τον κ. Χατζηορφανό Βασίλειο του Κωνσταντίνου.

9. Μαυράκη Δέσποινα, δημότισσα, με αναπληρωτή τον κ. Μαρινάτο Γιάννη.

10. Κασπίρη Ανδρομάχη, δημότισσα, με αναπληρώτρια την κα Γαλεράκη Ευαγγελία.

11. Τσουπάκη Ελευθερία, δημότισσα με αναπληρώτρια την κα Σπιθουράκη Αντωνία.

Πρόεδρος ο κ. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας και αντιπρόεδρος ο κ. Μοτάκης Γεώργιος.

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(αρ. απ. Δ.Σ. 519/14, 874/15)

1. Λαχνιδάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Συριανόγλου Αναστάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο .

2. Μπιρικάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Χριστουλάκη Όθωνα, Δημοτικό Σύμβουλο.

3. Γαϊτάνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την κα Μαρινάκη Παρασκευή, Δημοτική Σύμβουλο.

4. Φωτεινάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Δ/ντής Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του τον κ. Μαρκαντέ Ιωάννη του Δημητρίου.

5. Φωτεινάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Δ/ντής Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του τον κ. Μαρκαντέ Ιωάννη του Δημητρίου.

6. Λιονή Βασιλική, εκπρόσωπος προτεινόμενος από οικείο συμβούλιο της «Έδρας» του Ν.Π.Δ.Δ (Τ.Κ. Γωνιάς), με αναπληρωτή τον κ. Βασιλόπουλο Κωνσταντίνο.

7. Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων, με αναπληρωτή τον κ. Πολυχρονάκη Ιωάννη.

8. Προβιάς Γεώργιος του Νικολάου, εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, με αναπληρωτή του τον κ. Χατζηορφανό Βασίλειο του Κωνσταντίνου.

9. Παπαδόσηφος Γεώργιος, δημότης, με αναπληρώτρια την κα Παλάση – Χατζάκη Στέλλα.

10. Βολτυράκη – Χατζάκη Ματίνα, δημότισσα, με αναπληρώτρια την κα Αγγελιδάκη Δέσποινα.

11. Θεοδωράκη Στέλλα, δημότισσα, με αναπληρώτρια την κα Σκανδαλάκη Στέλλα.

Πρόεδρος ο κ. Λαχνιδάκης Δημήτριος και αντιπρόεδρος ο κ. Μπιρικάκης Εμμανουήλ.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (αρ. απ. Δ.Σ. 13/15)

1. Συγκροτεί Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών αποτελούμενη από:

• Τον κ. Λαχνιδάκη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. Σπανουδάκη Στυλιανό, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.

• Τον κ. Πολοπετράκη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρώτρια του την κα Μαρινάκη Παρασκευή, επίσης Δημοτική Σύμβουλο.

• Τον κ. Παπαδογιάννη Παύλο, φορολογούμενο πολίτη, με αναπληρωτή του τον κ. Σιδηρόπουλο Κωνσταντίνο.

2. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Περακάκης Αναστάσιος, με αναπληρώτρια την κα Παπαγρηγορίου Ευαγγελία.

3. Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ο κ. Λαχνιδάκης Δημήτριος με αναπληρωτή του τον κ. Πολοπετράκη Κωνσταντίνο.

 

 

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρ. απ. Δ.Σ. 542/14)

Οι κ.κ. Κονταξάκης Νικόλαος και Νίνος Θεόδωρος, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους κ.κ. Τσιμπισκάκη Ματθαίο και Φουρφουλάκη Εμμανουήλ.

 

 

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ (αρ. απ. Δ.Σ. 72/13 και 543/14)

1. Κονταξάκης Νικόλαος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Τσιμπισκάκη Ματθαίο

2. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Στεφανάκη Πέτρο

3. Κελέκη Γεωργία, αρχιτέκτονας μηχανικός – Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης, με αναπληρώτρια την Μποτωνάκη Ελευθερία, τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης.

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Κονταξάκης Νικόλαος.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (αρ. απ. 544/14)

1. Μπιρλιράκη – Μαμαλάκη Θεοπίστη, Δημοτική Σύμβουλος – Αντιδήμαρχος για θέματα Τουρισμού, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Παπαδουράκη Αναστάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Χριστουλάκης Όθωνας, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Μοτάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο.

3. Θεοδωράκης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την κα Κουτσαλεδάκη Ειρήνη.

4. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Στεφανάκη Πέτρο, Δημοτικό Σύμβουλο.

5. Κεχαγιαδάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Νίνο Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο.

6. Μαρκαντώνης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του τμήματος τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Παλτατζίδη Σταύρο.

7. Ζωνουδάκη Χαρά, μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Δελήμπαση Νικόλαο, επίσης μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης.

8. Βουρλάκης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Μανιουδάκη Ευάγγελο.

9. Κουμνά Νικόλαο, εκπρόσωπος του Συλλόγου Ξενοδόχων, με αναπληρωτή τον κ. Κυριμάκη Μάριο.

10. Κιαγιάς Δράκος, εκπρόσωπος της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Ρεθύμνης «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», με αναπληρωτή τον κ. Στυλιανουδάκη Ευάγγελο.

11. Μάκρας Νικόλαος, εκπρόσωπος Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, με αναπληρωτή τον κ. Γαλερό Ιωσήφ.

12. Μπερέτης Στράτος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτορείων, με αναπληρωτή τον κ. Γαλανάκη Ιωάννη.

13. Καλογεράκη Μαρία, εκπρόσωπος του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Νικολιδάκη Κωνσταντίνο.

14. Γλύπτη Ιωάννα, εκπρόσωπος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Θήρας, με αναπληρώτρια την κα Μαμαλάκη Μαρινέλα.

15. Αυγουστάκης Χαρίλαος, εκπρόσωπος του Σωματείου Εστίασης και συναφών επαγγελμάτων Δήμου Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Κλαψινό Ανδρέα.

16. Μυλωνάς Παναγιώτης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Μαύρο Ιωάννη.

17. Περπυράκης Κοσμάς, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Παπαδάκη Ιωάννη.

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (αρ. απ. Δ.Σ.548/14)

1. Χριστουλάκη Όθωνα, Δημοτικό Σύμβουλο,

2. Μπιρικάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο,

3. Σαμψών Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο,

4. Μποτωνάκη Μποτώνη, Δημοτικό Σύμβουλο,

5. Ανδρουλάκη Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Πατέρα Γεώργιο Γαλεράκη, εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

7. Γεώργιο Κ. Νικολιδάκη, εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνης

8. Anna Kapernarou, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

9. Ibrahim Zabia, εκπρόσωπος των Αραβικών χωρών

10. Dinesh Kumar Sharma, εκπρόσωπος του συλλόγου Ινδών

11. Aleks Dhamo, εκπρόσωπος Αλβανών μεταναστών

Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ορίζεται ο κ. Χριστουλάκης Όθωνας.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (αρ. απ. Δ..Σ. 546/14)

Μπιρλιράκη - Μαμαλάκη Θεοπίστη, Παπαδουράκης Αναστάσιος και κ. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ (αρ. απ. Δ.Σ. 547/14)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκορδίλης Γεώργιος ως Πρόεδρος, οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νίνος Θεόδωρος, Ανδρουλάκης Μιχαήλ, Πετράκης Στυλιανός και Μανουσογιάννης Μανούσος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θεοδωράκης Βασίλειος και Παπαδουράκης Αναστάσιος και οι δημότες Λουκογιωργάκης Στάθης, Λιανδρή Χαρά, Μαρκουλάκης Δημήτρης και Μουμουτζή Ανθούλα.

Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Παπαδουράκης Αναστάσιος.

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (αρ. απ. Δ.Σ 557/14)

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Μαρινάκης Γιώργης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγριμάκης Νικόλαος, με αναπληρωτή νόμιμο εκπρόσωπο το Δημοτικό Σύμβουλο Πετρακάκη Νικόλαο.

Η κα Χριστοφοράκη Στυλιανή, ως Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (αρ. απ.Δ.Σ. 538/14) 

Ο κ. Θεοδωράκης Βασίλειος με αναπληρωτή τον κ. Σπανουδάκη Στυλιανό .

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (αρ. απ. Δ.Σ. 11/13 και 545/14) 

1. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαθιουδάκη Ξενοφώντα ως Πρόεδρο στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο κα Γαλεράκη Ευαγγελία.

2. Ορίζει επίσης στην ανωτέρω Επιτροπή τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων του Δήμου ως ακολούθως:

• Νίνος Θεόδωρος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, με αναπληρωτή του τον κ. Σταγκουράκη .

• Γεώργιος Νικολιδάκης, εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου,με αναπληρωτή του τον κ. Ανδρέα Ροδινό.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αρ. απ. Δ.Σ.558/14) 

Ο κ. Μπιρικάκης Εμμανουήλ με αναπληρωματικό τον κ. Μαλά Άγγελο.

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (αρ. απ. Δ.Σ. 559/14) 

Ο κ. Λελεδάκης Δημήτριος με αναπληρωματικό τον κ. Χριστουλάκη Όθωνα.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

(αρ. απ. Δ.Σ.560/14) 

Ο κ. Αγριμάκης Νικόλαος ως αναπληρωτής του Δημάρχου Ρεθύμνης

 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)

(αρ.απ. Δ..Σ. 628/14)

1. Μαρινάκης Γεώργιος, Δήμαρχος Ρεθύμνης, με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαδουράκη Αναστάσιο.

2. Συριανόγλου Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαδάκη – Πιατά Στυλιανό

3. Νίνος Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φουρφουλάκη Εμμανουήλ.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αρ. απ.718/14)

1. Νίνος Θεόδωρος, Επικεφαλής παράταξης “Ρέθυμνο Αξίζεις”

2. Ανδρουλάκης Μιχαήλ, Επικεφαλής παράταξης “Ρέθυμνο Αλληλεγγύη Ανατροπή”

3. Πετράκης Στυλιανός, Επικεφαλής παράταξης “Ελεύθερο Ρέθυμνο”

4. Μανουσογιάννης Μανούσος, Επικεφαλής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Ρεθύμνης”

5. Θεοδωράκης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος

6. Παπαδουράκης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

7. Λουκογιωργάκης Στάθης, Δημότης

8. Λιανδρή Χαρά, Δημότισσα

9. Μαρκουλάκης Δημήτρης, Δημότης

10. Μουμουτζή Ανθούλα, Δημότισσα

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης, σύμφωνα με την 3867α/14 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται ο κ. Σκορδίλης Γεώργιος.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αρ. απ. Δ.Σ. 719/14)

1. Νίνος Θεόδωρος, Επικεφαλής παράταξης “Ρέθυμνο Αξίζεις”

2. Ανδρουλάκης Μιχαήλ, Επικεφαλής παράταξης “Ρέθυμνο Αλληλεγγύη Ανατροπή”

3. Πετράκης Στυλιανός, Επικεφαλής παράταξης “Ελεύθερο Ρέθυμνο”

4. Μανουσογιάννης Μανούσος, Επικεφαλής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Ρεθύμνης”

5. Θεοδωράκης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος

6. Παπαδουράκης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

7. Λουκογιωργάκης Στάθης, Δημότης

8. Λιανδρή Χαρά, Δημότισσα

9. Μαρκουλάκης Δημήτρης, Δημότης

10. Μουμουτζή Ανθούλα, Δημότισσα

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης, σύμφωνα με την 3867α/14 απόφαση Δημάρχου, ορίζεται ο κ. Σκορδίλης Γεώργιος.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ (αρ. απ. Δ.Σ. 720/14)

1. Σκορδίλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος

2. Νίνος Θεόδωρος, Επικεφαλής παράταξης “Ρέθυμνο Αξίζεις”

3. Ανδρουλάκης Μιχαήλ, Επικεφαλής παράταξης “Ρέθυμνο Αλληλεγγύη Ανατροπή”

4. Πετράκης Στυλιανός, Επικεφαλής παράταξης “Ελεύθερο Ρέθυμνο”

5. Μανουσογιάννης Μανούσος, Επικεφαλής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Ρεθύμνης”

6. Παπαδουράκης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

7. Πελαντάκη Χρυσούλα, Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας

8. Παπαδάκης Κώστας, Δημότης

9. Τρούλης Μιχάλης, Δημότης

10. Παπιομύτογλου Ιωάννης, Δημότης

11. Ζαννέτος Σάββας, Δημότης

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΝΑΤΟΥ (αρ/ απ. Δ.Σ. 721/14) 

1. Αλεφαντινός Μίνως, Δημοτικός Σύμβουλος,

2. Μποτονάκης Μποτόνης, Δημοτικό Σύμβουλος

3. Κρεβατσούλςη Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

4. Κοτζάμπασης Νικόλαος, Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αμνάτου

5. Γαλεράκη Ευαγγελία, δημότισσα

6. Βαμβακάς Βασίλειος, δημότης

7. Κανακάκης Γιώργος, δημότης

8. Στρατιδάκης Ζαχαρίας, δημότης

9. Φραγκούλη Άννα, δημότισσα

10. Περάκη Μαρία, δημότισσα

11. Τσιλιγκάνος Αναστάσιος, δημότης

 

KΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ “ΦΑΛΚΟΝΑΣ” (αρ. απ. Δ.Σ. 722/14)

1. Αγριμάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος

2. Μανταδάκης Αντώνης, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρωτής

3. Κλαψινός Ανδρέας, Πρόεδρος Τ.Κ. Γερανίου

4. Γουνάκη Βιργινία

5. Παπαδόσηφος Γεώργιος

6. Μανταδάκης Ευάγγελος

7. Τζανουδάκης Λεωνίδας

8. Πετρογιάννη Κερασία

9. Χρόνη Βαρβάρα

10. Μοράκης Γρηγόρης

11. Τριπολιτάκης Κώστας

12. Κιμιωνής Νίκος

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ “ΑΝΕΣΤΗΣ και ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ”(αρ. απ. Δ.Σ. 723/14).

1. Αγριμάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος

2. Πολοπετράκης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος

3. Φραγκιαδάκης Στέλιος του Ανδρέα, Πρόεδρος Τ.Κ. Ρουστίκων

4. Αγγελιδάκη Δέσποινα

5. Περπυράκη Εύα

6. Παπαβασιλείου Αιμιλία

7. Πολίτης Αλέξης

8. Φραγκιαδάκης Στέλιος του Λάμπρου

9. Μανταδάκης Σήφης

10. Φουντουλάκης Θανάσης

11. Παντελιδάκης Ιωάννης

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (αρ.απ. Δ.Σ. 724/14) 

1. Ηλιάκης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος

2. Γαβαλάς Ιωσήφ, Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου

3. Μετζάκης Νικόλαος

4. Παπαδάκης Ιωάννης

5. Παπαδογιαννάκης Νικόλαος

6. Κιουρτζιδάκης Νικόλαος

7. Μαρνιεράκης Δημήτρης

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (αρ. απ. Δ.Σ.725/14)

1. Σαμψών Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος

2. Κρεβατσούλη Ειρήνη, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης

3. Γενεράλης Ευάγγελος, δημότης

4. Κλάδος Εμμανουήλ, δημότης

5. Πολυχρονάκης Αντώνης, δημότης

6. Φουρναράκη Μαρία, δημότισσα

7. Φωτάκης Ιωάννης, Δημοτικός Υπάλληλος, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ρεθύμνης

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (αρ. απ. Δ.Σ. 726/14)

1. Δήμαρχος Ρεθύμνης, ως Πρόεδρο

2. Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

3. Εκπρόσωπος των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

4. Εκπρόσωπος των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

5. Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτημα Ρεθύμνης

6. Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης

7. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνης

8. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου - 15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

9. Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνης

10. Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης

11. Εκπρόσωπος του Γεωπονικού Συλλόγου Ρεθύμνης

12. Εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης

13. Εκπρόσωπος της Ε.Λ.Μ.Ε Ρεθύμνης

14. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

15. Εκπρόσωπος της Ένωσης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Ρεθύμνης

16. Εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης

17. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ρεθύμνης

18. Εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνης

19. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης

20. Εκπρόσωπος του Λυκείου Ελληνίδων - Παράρτημα Ρεθύμνης

21. Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης

22. Εκπρόσωπος του Νομαρχιακού τμήματος ΑΔΕΔΥ

23. Εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακού τμήματος Ρεθύμνου

24. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Ρεθύμνης

25. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης

26. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δ. Ρεθύμνης

27. Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρεθύμνου

28. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου “ΣΥΝΠΟΛΙΣ” .

29. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνης

30. Εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνης

31. Εκπρόσωπος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ρεθύμνης

32. Εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ρεθύμνου

33. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Ρεθύμνης

34. Εκπρόσωπος του Συλλόγου οικοπεδούχων εκτός σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης

35. Μαραβελάκης Γεράσιμος του Ελευθερίου

36. Αλισαβάκης Ιωάννης του Στυλιανού

37. Κακογιαννάκης Κωνσταντίνος του Θωμά

38. Πασχαλίδης Σταύρος του Θεοδώρου

39. Γιαλεσάκης Γεώργιος του Ιωάννη

40. Μιχελιουδάκη Αικατερίνη του Γεωργίου

41. Πολιουδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

42. Λαδοπούλου Θεανώ του Αναστασίου

43. Αποστολάκης Νικόλαος του Ιωάννη

44. Μαρινάκηςς Μάρκο του Ιωάννη

45. Λαχνιδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

46. Μαμαγκάκης Νικόλαος του Ανδρέα

47. Αλεξίου Γεώργιος του Δημητρίου

48. Αλεξανδράκης Κωνσταντίνος του Παντελή

49. Αγγελάκη Μαρία του Στυλιανού

50. Μαραγκουδάκης Παντελεήμων του Νικολάου

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 Π.Δ/ΤΟΣ 270/81 (αρ. απ. Δ.Ρ. 924/14)

Οι κ. κ. Ανδρουλάκης Μιχαήλ και Ηλιάκης Κωνσταντίνος ως τακτικά μέλη με αναπληρωματικά τους κ. κ. Παπαδουράκη Αναστάσιο και Σταράκη Γεώργιο.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (αρ. απ. Δ.Σ. 943/14) 

Οι κ. κ. Νίνος Θεόδωρος, Μπιρλιράκη Θεοπίστη, Αλεφαντινός Μίνως και ένας υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (αρ. απ. Δ.Σ. 944/14).

Ο κ. Τσιομπίκας Γρηγόριος με αναπληρωτή τον κ. Θεοδωράκη Βασίλειο.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 28/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (αρ.απ.Δ.Σ.69/15) 

Ο κ. Σπανουδάκης Στυλιανός, με αναπληρωτή τον κ. Σταράκη Γεώργιο.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ (αρ. απ. 70/15) 

Η κα Κουτσαλεδάκη Ειρήνη, με αναπληρωτή τον κ. Παλαφούτη Εμμανουήλ.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ (αρ. απ. 71/15).

Η κα Μπιρλιράκη Θεοπίστη, με αναπληρωτή τον κ. Πολοπετράκη Κωνσταντίνο.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (αρ.απ. Δ.Σ.72/15).

Ο κ. Παπαδουράκης Αναστάσιος, με αναπληρωτή τον κ. Φουρφουλάκη Εμμανουήλ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 (αρ. απ. Δ.Σ.85/15).

1. Ο κ. Μαλάς Άγγελος ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσιών κάθε είδους για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, με αναπληρωτή του τον κ. Κονταξάκη Νικόλαο.

2. Ο κ. Νίνος Θεόδωρος ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2015, με αναπληρώτρια του την κα Κουτσαλεδάκη Ειρήνη.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 28/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 (Τροποποιεί την υπ΄αρ. 87,15, σε ορθή επανάληψη, απόφασή του ως προς το σκέλος Α6 με την 168/15 απόφ.Δ.Σ.)

1. Στην Επιτροπή για την υπογραφή των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης (για τις υπηρεσίες κάτω των 2.934,70 ευρώ) της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας εκτός του Τμήματος Πληροφορικής, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης ΚΕΠ ,της Δ/νσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου εκτός των εξειδικευμένων υπηρεσιών, των Αυτοτελών Τμημάτων Παιδείας και Αθλητισμού και των Αυτοτελών Γραφείων Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τουρισμού – Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης έτους 2015, τους κ.κ. Μοτάκη Γεώργιο και Σαμψών Στυλιανό, με αναπληρωτές τους αντίστοιχα τους κ.κ. Φουρφουλάκη Εμμανουήλ και Πετρακάκη Νικόλαο.

2. Στην Επιτροπή για την υπογραφή των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης (για τις υπηρεσίες πληροφορικής κάτω των 2.934,70 ευρώ έτους 2015 τους κ.κ. Μαρινάκη Παρασκευή και Παπαδάκη – Πιατά Στυλιανό, με αναπληρωτές τους αντίστοιχα τους κ.κ. Κρεβατσούλη Εμμανουήλκαι Μπιρικάκη Εμμανουήλ.

3. Στην Επιτροπή για την υπογραφή των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης (για τις υπηρεσίες κάτω των 2.934,70 ευρώ) εξειδικευμένων υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου έτους 2015 τους κ.κ. Πετράκη Στυλιανό και Κιαγιά Δράκο, με αναπληρωτές τους αντίστοιχα τους κ.κ. Μαθιουδάκη Ξενοφώντα και Πολοπετράκη Κωνσταντίνο.

4. Στην Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (άνω των 2.934,70 ευρώ) της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας εκτός του Τμήματος Πληροφορικής , της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης ΚΕΠ ,της Δ/νσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου εκτός των εξειδικευμένων υπηρεσιών, των Αυτοτελών Τμημάτων Παιδείας και Αθλητισμού και των Αυτοτελών Γραφείων Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τουρισμού – Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης έτους 2015 τον κ. Γεωργαλή Γεώργιο, με αναπληρωτή τον κ. Αγριμάκη Νικόλαο.

5. Στην Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (άνω των 2.934,70 ευρώ) υπηρεσιών Πληροφορικής έτους 2015 την κα Μπιρλιράκη – Μαμαλάκη Θεοπίστη, με αναπληρωτή τον κ. Γαϊτάνη Ιωάννη.

6. Ορίζει ως τακτικό μέλος στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (άνω των 2.934,70) εξειδικευμένων υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου έτους 2015 τον κ. Νίνο Θεόδωρο με αναπληρωτή τον κ. Σταράκη Γεώργιο.

 

 

12 Νοεμβρίου 2019
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1335)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
 (1337)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)