Πρόσκληση για έκτακτη (Δια Περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 38/2022 - 30/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 38/2022)

  ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/222, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 3 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00πμ και λήξη την 11:00πμ, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

 1) Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023” , για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης

 Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι κρίνεται επιτακτική η πρόσληψη προσωπικού είκοσι δύο (22) ατόμων για την στελέχωση των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, οι οποίοι ήδη έχουν τεθεί υπό λειτουργία από 1η Σεπτεμβρίου και πολλά νήπια βρίσκονται σε αναμονή θέσης, η οποία θα καλυφτεί με την συγκεκριμένη πρόσληψη.

 Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης     
Δήμαρχος Ρεθύμνης       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2. Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3. Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4. Δημήτριος Λαχνιδάκης
5. Ιωάννης Λίτινας
6. Βασίλειος Γαλερός
7. Θεόδωρος Νίνος
8. Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

 Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

 Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)