Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24537/22-7-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης - 27/09/22

 

Σύμφωνα με τη 24537/22-7-2022 ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνης (ΑΔΑ: 98ΡΝΩ1Ψ-2Κ5) για «σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου Ωρομίσθιας Απασχόλησης με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σύμφωνα με το ΠΔ 524/1980» Μετά τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων συνεντεύξεων κατά τις ημερομηνίες 18/8/2022 και 19/8/2022, την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων και την εξέταση της υποβληθείσας έντασης (αριθμ πρωτ. 31750/13-9-2022) με τον αριθ. πρωτ. 33919/27-9-2022 πρακτικό εξέτασης ένστασης, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στην ακόλουθη σειρά ανά Κωδικό Θέσης.

 

 

Οριστικά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 27600/12.08.2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης - 07/09/22

 

Οριστικά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 27600/12.08.2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων:

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 24537/22-7-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης - 06/09/22

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 24537/22-7-2022 Ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου με το ΠΔ 524/1980 του Δήμου Ρεθύμνης:

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης - 16/08/22

 

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 Ανακοίνωσης:

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης - 16/08/22

 

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 Ανακοίνωσης:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - 21/06/22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης - 17/06/22


Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης:

05 Δεκεμβρίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)