13/03/20, Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-03-2020 έως 24-03-2020.


Δείτε παρακάτω:

13/03/20, Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-03-2020 έως 24-03-2020.


Δείτε παρακάτω:

24/12/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Δείτε παρακάτω τα έντυπα για τη σχετική πρόσληψη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: 07/01/2020.

24/12/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Δείτε παρακάτω τα έντυπα για τη σχετική πρόσληψη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: 07/01/2020.

 

 

20/12/19, Ακύρωση Ανακοίνωσης Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2019

Η υπ’ αριθμ.πρωτ.25903/4-9-2019 (ΑΔΑ:Ω7Θ9Ω1Ψ-9Κ6) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και θα επανέλθει προσεχώς εις το ορθόν μόλις ολοκληρωθεί η εγκριτική διαδικασία του ΑΣΕΠ.

28 Μαρτίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)