Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη «Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών»

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη «Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους Δημότες και το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου» που έχει ενταχθεί στο μέτρο 4.2, του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας με κωδικό (ΟΠΣ 131791) και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 235.294,12 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 19%.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα τρία ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα αναπτυχθούν στο Δήμο Ρεθύμνου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου

  • Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Ρεθύμνου παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων, διαδρομών, ψυχαγωγίας, καταλυμάτων κ.α.
  • Θα αναπτυχθούν καινοτόμες τεχνικές για την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών δημοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπαλλήλων του δήμου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων

 

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Σχεδίαση και Υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών. Οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου αυτού θα απευθύνονται όπως προαναφέρθηκε στον επισκέπτη/πολίτη του Δήμου Ρεθύμνου αλλά και στους δημοτικούς υπαλλήλους.

Β. Προμήθεια εξοπλισμού. Για την πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω υπηρεσιών η δημοτική αρχή θα πρέπει να προμηθευτεί φορητές συσκευές (smartphones ή και PDAs) που θα διατεθούν τόσο σε δημοτικούς υπαλλήλους όσο και σε επιλεγμένους φορείς - χρήστες που θα δοκιμάσουν τα συστήματα σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας καθώς και όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη λειτουργία του συστήματος.

 

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 28/04/2009 έως 10/05/2009.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

 

Στοιχεία Αρμόδιου υπάλληλου για πληροφορίες:

Παλιεράκη Σοφία
Τηλ. 2831040019
Φαξ: 2831040004
Email:

06 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)