28/11/19, Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου του έργου 'Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Ατσιποπούλου'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

15/12/17, Πρόσκληση σε διαβούλευση στο πλαίσιο της εκπόνησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των Δήμων Ρεθύμνης και Αγίου Βασιλείου

Στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των Δήμων Ρεθύμνης και Αγίου Βασιλείου.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό που αφορά στο θέμα της διαβούλευσης.

 

16/12/16, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

04/12/15, Προκήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρεθύμνης

Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρεθύμνης σε μικροπωλητές και για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών, ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών, για τις περιόδους των Χριστουγέννων, του Καρναβαλιού και του Καλοκαιριού, στις 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, στο Άδελε.

28/09/12, Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την προκήρυξη του έργου «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών»

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την προκήρυξη του έργου «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών» που έχει ενταχθεί  στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 31) με κωδικό ΟΠΣ 375909 και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 309,000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στα συνημμένο αρχεία θα βρείτε τα αποτελέσματα.

04/09/12, Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του έργου «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών»

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών» που έχει ενταχθεί  στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 31) με κωδικό ΟΠΣ 375909 και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 309,000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

18/05/12, Δημόσια Διαβούλευση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Ρεθύμνου ανακοινώνει Δημόσια διαβούλευση, με πιθανούς προμηθευτές, από 21.05.2012 μέχρι και 10.06.2012, των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

20/12/2011, Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την προκήρυξη του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Εικονικής Πραγματικότητας (3D) για την Προβολή Πολιτισμικών Θησαυρών»

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει τα αποτελέματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την προκήρυξη για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Εικονικής Πραγματικότητας (3D) για την Προβολή και Ανάδειξη των Πολιτισμικών Θησαυρών του Δήμου Ρεθύμνης» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 20.1) με κωδικό ΟΠΣ 327675 και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 170.731,71 ευρώ (μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στα συνημμένο αρχεία θα βρείτε τα αποτελέσματα.

12/12/11, Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την προκήρυξη του έργου «Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης»

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει τα αποτελέμστα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την προκήρυξη για το έργο «Προηγμένες e- υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» που έχει ενταχθεί  στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 20.1) με κωδικό ΟΠΣ 327679 και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 290.013,00 ευρώ (μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στα συνημμένο αρχεία θα βρείτε τα αποτελέσματα.

17/11/11, Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Εικονικής Πραγματικότητας (3D) για την Προβολή Πολιτισμικών Θησαυρών»

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Εικονικής Πραγματικότητας (3D) για την Προβολή και Ανάδειξη των Πολιτισμικών Θησαυρών του Δήμου Ρεθύμνης» που έχει ενταχθεί  στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 20.1) με κωδικό ΟΠΣ 327675 και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 170.731,71 ευρώ (μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

07/11/11, Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του έργου «Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης»

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «Προηγμένες e- υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης» που έχει ενταχθεί  στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 20.1) με κωδικό ΟΠΣ 327679 και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 290.013,00 ευρώ (μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

29/07/09, Δημόσια Διαβούλευση - Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρεθύμνου 2009-2010

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρεθύμνου 2009-2010 (Πρώτη φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός).

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον κόμβο Δήμος -> Επιχειρησιακό Σχέδιο.

______________________

 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης της Α΄Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνου, διεξάγεται Ημερίδα την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009 (ώρα 18:00 – 20:30) στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνου, Λ. Κουντουριώτου 80, Ρέθυμνο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα δείτε εδώ.

Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη «Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών»

 

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη «Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους Δημότες και το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου» που έχει ενταχθεί στο μέτρο 4.2, του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας με κωδικό (ΟΠΣ 131791).

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)