Πρόσκληση για κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 26/2022 - 04/11/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 26/22)

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.
  2. Τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

 Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει Δια Περιφοράς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. με 11:00 π.μ.,  με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2022».

 Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι αφορά την δημιουργία ΚΑΕ κρατήσεων, την δημιουργία  αντίστοιχων αποδόσεων και την ενίσχυση με τα αντίστοιχα ποσά μέσω αποθεματικού, για να εξοφληθούν από την Οικονομική Υπηρεσία οι δαπάνες Δημοσίων συμβάσεων που έχουν συναφθεί πρόσφατα.

 Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι 10:00 – 11:00.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)