ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 999,58 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄άριθμ.πρωτ.: 42570/07-11-2023 Μελέτης του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Δείτε παρακάτω για περισσότερα:

01 Μαρτίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)