Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση εγγράφων από τη Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη , μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Τεχνική Υπηρεσία

Τμήμα Τεχνικών Έργων & Τμήμα Κατασκευών και Συντηρήσεων (Έργα Ηλεκτροφωτισμού, Συντηρήσεων Οδικών Δικτύων, Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-Δακτυλίου Παλιάς Πόλης & Οδικής Σήμανσης)
Επικοινωνία-Πληροφορίες στη Γραμματεία
: Ζαχαριά Ιουλία
Τηλέφωνο:
28310 40002
Fax:
28310 40004
Email

20 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)