Γεωγραφικό Πληροφοριακό Συστήμα (GIS) Δήμου Ρεθύμνης

 

 


 

02-09-2021

 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GIS (εφαρμογές e-Πολεοδομία και e-Πόλη) του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. 

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GIS ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2022.

Τμ. Πληροφορικής
 


Επιλέξτε για πρόσβαση στο σύστημα GIS

Πρόσβαση στο σύστημα e-Poleodomia   Πρόσβαση στο σύστημα e-Polis
Η εφαρμογή e-Πολεοδομία στοχεύει στην παροχή πολεοδομικών και χωροταξικών πληροφοριών.

Για κάθε οικοδομικό τετράγωνο, εμφανίζονται άμεσα πληροφορίες όπως χρήσεις γης, κοινόχρηστοι χώροι, υποδομές, συντελεστές δόμησης, αντικειμενικές αξίες, δημογραφικά στοιχεία, καθεστώς ιδιοκτησίας, κ.α.

 

Η εφαρμογή e-Πόλη είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που περιέχει έναν εύχρηστο οδηγό-χάρτη για την πόλη.

Ο ηλεκτρονικός χάρτης της πόλης αποτελείται από ένα αριθμό θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο, πλατείες και πάρκα, δημόσιες υπηρεσίες, μουσείανοσοκομεία και φαρμακεία, κινηματογράφους, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικά έργα, κ.α.

Ελάχιστες απαιτήσεις GIS: Internet Explorer 7

 

Το σύστημα διατίθεται για πληροφοριακή χρήση και μόνο. Το στοιχεία που προβάλλονται δεν αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για τυχών χωροταξικές διενέξεις.

Το σύστημα GIS είναι σε πιλοτική λειτουργία. Παρακαλούμε στείλτε μας τις προτάσεις και τα σχολιά σας εδώ.

Για πληροφορίες (αιτήσεις, βεβαιώσεις, κτλ.) και επικοινωνία με το τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου δείτε εδώ.

 

Ο Δήμος Ρεθύμνου θέτει σε λειτουργία δύο νέες διαδικτυακές υπηρεσίες (e-Πολεοδομία & e-Πόλη) που προσφέρουν στους πολίτες αναβαθμισμένες υπηρεσίες και συνεχή πληροφόρηση για την πολεοδομία και την πόλη του Ρεθύμνου.
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Συστήμα (GIS)
Οι δύο νέες διαδικτυακές υπηρεσίες είναι μέρος του νέου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στον Δήμο.

Το σύστημα διαχειρίζεται ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης. Η βάση των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα και σκαναρισμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα και συνοδευτικά έγγραφα, όπως δορυφορική εικόνα υψηλής ευκρίνειας, τη δημοτική περιουσία, σχέδια παλιάς πόλης, τομείς χρήσης γης, ανταλλάξιμα, ρέματα, αιγιαλό και γραμμή παραλίας, οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο, πράξεις αναλογισμού, όρια δήμου και δημοτικών διαμερισμάτων, οικισμούς, πληθυσμιακά στοιχεία, τοπογραφικούς χάρτες της ΓΥΣ, χαρτογραφικές πληροφορίες του εθνικού κτηματολογίου, αρχαιολογικά μνημεία και ζώνες προστασίας, δημόσια και δημοτικά κτίρια, κ.α.
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Συστήμα (GIS)
Με το έργο αυτό, ο Δήμος Ρεθύμνου εκσυγχρονίζει την εσωτερική λειτουργική του οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα, ποιοτικά και αποδοτικά τα αιτήματα των πολιτών και να προσφέρει εύκολη ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών των Δημοτών με τις Δημοτικές υπηρεσίες.

 

Δείτε στα άρθρα που ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρμογές e-Πολεοδομία & e-Πόλη.

e-Πολεοδομία

Η εφαρμογή e-Πολεοδομία στοχεύει στην διαχείριση και ενημέρωση των πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων της πόλης του Ρεθύμνου. Η βασική γεωγραφική οντότητα του συστήματος είναι το οικοδομικό τετράγωνο. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να πλοηγηθούν στα διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα, η εμφάνιση και η προσπέλαση των οποίων εξαρτάται από την κλίμακα του χάρτη.


Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα που ανταποκρίνονται στους ψηφιακούς χάρτες, να αναζητούν περιοχές ενδιαφέροντος με βάση τιe-Poleodomiaς οδούς και να εκτυπώνουν τις δικές τους χαρτοσυνθέσεις. Εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα, ο πολίτης έχει πρόσβαση σε πολεοδομική πληροφορία που αφορά στην περιουσία του, επικοινωνεί με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, υποβάλει αιτήσεις και λαμβάνει βεβαιώσεις.

Για κάθε οικοδομικό τετράγωνο, με το πάτημα ενός κουμπιού, εμφανίζονται άμεσα πληροφορίες όπως:

 

 • Χρήσεις Γης
 • Κοινόχρηστοι χώροι
 • Υποδομές
 • Συντελεστές Δόμησης
 • Οικοδομικές και Ρυμοτομικές γραμμές
 • Ειδικές διατάξεις (για τα οικοδομικά τετράγωνα της Παλαιάς Πόλης του Ρεθύμνου)
 • Αντικειμενικές αξίες
 • Δημογραφικά στοιχεία


Για κάθε οικόπεδο εκτυπώνεται «Καρτέλα» Οικοπέδου» με πληροφορίες σχετικά με:

 

 • το καθεστώς ιδιοκτησίας
 • τα γεωμετρικά στοιχεία

 

 

e-Πόλη

Η εφαρμογή e-Πόλη είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που περιέχει έναν εύχρηστο οδηγό-χάρτη για την πόλη του Ρe-Πόληεθύμνου που έχει υλοποιηθεί μέσω της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). διαδραστικός χάρτης είναι δυναμικός δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να προβάλλουν τα διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 

Η εφαρμογή αποτελείται από εργαλεία πλοήγησης και προσπέλασης πληροφοριών που αφορούν στην κλίμακα e-Πόληεπισκόπησης, μέτρηση αποστάσεων, αναζήτηση οδών, εκτύπωση χαρτοσυνθέσεων, κ.α. Με τον τρόπο αυτό οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να πλοηγηθούν στην πόλη του Ρεθύμνου και να αντλήσουν πληροφορίες για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Εκτός από τα χαρτογραφικά και δορυφορικά υπόβαθρα της πόλης, η εφαρμογή e-Πόλη συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένες πληροφορίες (π.χ. για την εκτέλεση έργων) και στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.

Ο ηλεκτρονικός χάρτης της πόλης του Ρεθύμνου αποτελείται από ένα αριθμό θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με:

 

 • Το Οδικό Δίκτυο
 • Τις Πλατείες και τα Πάρκα
 • Τις Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Τα Μουσείακαι τους Κινηματογράφους
 • Τα Ερευνητικά & Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τα Αρχαιολογικά Μνημεία
 • Τις Συγκοινωνίες
 • Τα Νοσοκομεία και Φαρμακεία
 • Τις Παιδικές & Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Τα Σώματα Ασφαλείας
 • Τις Εκκλησίες
 • Τα Δημοτικά Έργα
 • Τις Λαϊκές Αγορές
 • Τα Νεκροταφεία

 

01 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)