Διόρθωση Ληξιαρχικών Πράξεων


Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνον εφόσον ισχύουν οι κάτωθοι προϋποθέσεις :

  • Με τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση

Απαιτούνται τα εξής :

  1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου
  3. Εκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα
  4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος
  • Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών όταν πρόκειται για σφάλματα που έγιναν στη Ληξιαρχική Πράξη από παραδρομή και δεν αφορούν στον τόπο στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε διακιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, όπως πιστοποιητικό γάμου από την Ι. Μητρόπολη κ.α.

  • Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξιάρχου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων διακιολογητικών. Τη διόρθωση ζητά ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή όποιος έχει αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.


14 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)