Δήλωση Γέννησης

 

Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο.

Μετά το διάστημα των 10 ημερών ενημερώνεται ο Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης ο οποίος και επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιμα.

Για τη δήλωση Γέννησης απαιτούνται τα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση

2. Δήλωση Γέννησης Μαιευτηρίου

3. Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων

4. Ταυτότητα ή Διαβατήριο Δηλούντος

5. Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά του πιστοποιητικού γάμου ή των διαβατηρίων των γονέων.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων εκτός αν ο αριθμός Οικογειακής Μερίδας προκύπτει από την ταυτότητα.

7. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (έχει συνταχτεί για τον γάμο).

 

Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που παρευρέθηκε στον τοκετό.

Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας από τους δύο γονείς, το παιδί ακολουθεί την δημοτικότητα του πατέρα.

 

 

 

 

26 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)