Τέλεση Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς

Για τέλεση Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς απαιτούνται :

 

  1. Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κώλυμα να συνάψει γάμο και στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία του άλλου μελλονύμφου. Στην άδεια θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά για πόσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της.

       Για υπηκόους Γαλλίας, Καναδά, Ουγγαρίας, Εσθονίας, Η.Π.Α., Ρωσίας και Βουλγαρίας απαιτείται Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και μεταφρασμένη στα Ελληνικά   (δεν απαιτείται επικύρωση για τα Προξενεία Γαλλίας και Εσθονίας).

  1. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  2. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.).
  3. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.

 

 

  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, αλλά η Ελλάδα έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους (π.χ. Αλβανία), θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία. Για την Αλβανία έγινε άρση της αντίρρησης της Ελλάδος με την Εγκύκλιο αρ. 12008/27-02-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
  • Άδειες γάμου οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη σύμβαση του Μονάχου 05.09.1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου) από τις παρακάτω χώρες:Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία γίνονται  δεκτές χωρίς καμία επικύρωση.

 

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:

1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.

3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.

4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Για την τέλεση Πολιτικού γάμου το ζευγάρι θα πρέπει να καταθέσει αίτηση προς το Δήμο Ρεθύμνης, το αργότερο έως τρεις εργάσιμες ημέρες πριν το γάμο. Την ίδια ημέρα θα πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό:

1. Στο Δημαρχείο

• Καθημερινές 100 € (πρωί ή απόγευμα, αν είναι δημότης του Δήμου μας 50 € το πρωί)

• Σαββατοκύριακο ή Αργίες 120 €.

 

2. Στην αίθουσα Αγ. Λαζάρου.

• Καθημερινές 150 € (πρωί ή απόγευμα).

• Σαββατοκύριακο ή Αργία 180 €.

 

3. Σε άλλους Δημοτικούς Χώρους.

• Καθημερινές 300 € (πρωί ή απόγευμα).

• Σαββατοκύριακο ή Αργία 400 €.

 

Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Οι μάρτυρες μπορεί να είναι και συγγενείς, ακόμα και πρώτου βαθμού, ενώ θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε:

Παπαδάκη Αικατερίνη

τηλ. 2831341249

e mail: k.papadaki@rethymno.gr

 

23 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)