Έκδοση ετήσιων αδειών κοινόχρηστων χώρων

  1. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας
  2. Αίτηση ενδιαφερομένου

Δικαιολογητικά για περίπτερα και καταστήματα με άδεια τσιγάρων

  1. Φωτοτυπία της άδειας τσιγάρων από τη Νομαρχία
  2. Αίτηση ενδιαφερομένου

Δικαιολογητικά για εμπορικά καταστήματα

  1. Απόδειξη ταμειακής μηχανής
  2. Αίτηση ενδιαφερομένου

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Α) Βάση του Ν.1080/80 θα πρέπει να εφοδιάζεστε με τις άδειες κοινόχρηστου χώρου πριν την χρήση αυτού. Οι αιτήσεις για την έκδοση της σχετικής άδειας πρέπει να κατατίθενται στην Υπηρεσία μας από 1/1 του κάθε έτους έως και το τέλος του 4ου μήνα του ιδίου έτους. Κάθε χρόνο για την αίτησή σας πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη διαδικασία αυτή απαιτείται Δημοτική ενημερότητα, η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία μας.

Β) Εάν τα δικαιολογητικά είναι σωστά, είναι πλέον εφικτό να εκδοθεί η άδεια ακόμα και την ίδια ημέρα, εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή.


23 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)