Αίτηση για Ρύθμιση Βεβαιωμένων Οφειλών (Φυσικό πρόσωπο)

Παρακαλώ δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Η αίτησή μου συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (γίνεται επιλογή  ανάλογα με την περίπτωση στην οποία υπάγεται ο οφειλέτης):

□ Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ

□ Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

□ Βεβαίωση ενίσχυσης από τα μέτρα του Υπουργείου εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων για στήριξη στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

□ Υποβληθείσα δήλωση COVID εκμισθωτών ακινήτων από την ΑΑΔΕ

□ Εκτύπωση στοιχείων μητρώου ατομικής επιχείρησης από την ΑΑΔΕ

23 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)