Αίτηση για Ρύθμιση Βεβαιωμένων Οφειλών (Φυσικό πρόσωπο)

Παρακαλώ δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Η αίτησή μου συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (γίνεται επιλογή  ανάλογα με την περίπτωση στην οποία υπάγεται ο οφειλέτης):

□ Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ

□ Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

□ Βεβαίωση ενίσχυσης από τα μέτρα του Υπουργείου εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων για στήριξη στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

□ Υποβληθείσα δήλωση COVID εκμισθωτών ακινήτων από την ΑΑΔΕ

□ Εκτύπωση στοιχείων μητρώου ατομικής επιχείρησης από την ΑΑΔΕ

25 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)