Αίτηση για διανοίξεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για διανοίξεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένων
  2. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων της πράξης εφαρμογής με σημειωμένο το τμήμα προς διάνοιξη.
  3. Πιστοποιητικό μεταγραφής των τελικών ιδιοκτησιών από το Υποθηκοφυλακείο (στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής) ή δηλωτικό ρυμοτομίας (στις ακύρωτες πράξεις εφαρμογής)
  4. Αν από την παράγραφο 2 προκύπτει ότι ο Δήμος οφείλει στον ιδιοκτήτη(τες) αποζημίωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη-των ότι επιτρέπει τη διάνοιξη πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης του.

 


07 Ιουνίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)