Έργο TransCPEarlyWarning - Interreg Adrion

 

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει στο έργο TransCPEarlyWarning - Interreg Adrion το οποίο αντιμετωπίζει την πρόκληση της ενίσχυσης του επιπέδου ομοιομορφίας, ομοιογένειας και ομοιότητας της Έγκαιρης Προειδοποίησης στην Πολιτική Προστασία της μακροπεριοχής Αδριατικής Ιονίου, μέσω της ολοκλήρωσης για την πρόβλεψη κινδύνων, παρουσίαση συναγερμών και βελτίωση της ανταλλαγής πληροφορίας με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριο στόχος του έργου είναι η αύξηση του επιπέδου ικανότητας των φορέων πολιτικής προστασίας στην περιοχή ADRION σχετικά με τη διαχείριση και την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων.

Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες:

 

20 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)