Ανακοίνωση για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΠΕ 4)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) (ΠΕ 11)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΔΕ 24)
(Για απασχόληση σε εναέρια δίκτυα ΔΕ ΗΛ 1)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΔΕ 24) (ΔΕ ΗΛ 2)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΕ 27)

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ) (ΔΕ 28 ΧΜ 1)

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ) (ΔΕ 28 ΧΜ 2)

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΠΛΑΚΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΡΓ) (ΔΕ 30)

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ) (ΔΕ 30)

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΚΤΙΣΤΗ - ΣΟΒΑΤΖΗ) (ΔΕ 30)

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ (ΔΕ 35)

ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΥΕ 16)

 • Ονομαστική κατάσταση
 • Σειρά κατάταξης χωρίς εμπειρία
 • Σειρά κατάταξης με εμπειρία
 • Πίνακας Διοριστέων

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΥΕ 16)

 • Ονομαστική κατάσταση
 • Σειρά κατάταξης με εμπειρία
 • Σειρά κατάταξης χωρίς εμπειρία
 • Πίνακας Διοριστέων

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ 16)

 • Ονομαστική κατάσταση
 • Σειρά κατάταξης με εμπειρία
 • Σειρά κατάταξης χωρίς εμπειρία
 • Πίνακας Διοριστέων

01 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)