28/05/12, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08

Αριθμ. Πρόσκλησης: 08                                     Ρέθυμνο 28 Μαΐου 2012

 

Προς

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Παρασκευή 31.05.2012 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνης , για την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη εισηγητικής απόφασης για την τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ'' αριθμ. 25/09 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)