05/10/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 22/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Φιλοξενία μόνιμης έκθεσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Δίδυμο Κτήριο στο Φρούριο Φορτέτζα (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Έγκριση κανονισμού λαϊκών αγορών Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

3. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Απευθείας αγορά ακινήτου στη Δ.Κ. Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

5. Σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την επίβλεψη του έργου “Βελτίωση βατότητας τμήματος ΠΕΟ Πλατανιάς Σφακάκι” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης των έργων α) “Κατασκευή υποδομών στις Τοπικές Κοινότητες”, β) “Ολοκλήρωση δρόμου στο Δρυγιαδέ” και γ) “Διάνοιξη δημοτικού δρόμου στον οικισμό Γάλλου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ολοκλήρωση πεζοδρομίων στην περιοχή μπροστά από το κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων α) “Συμπληρωματικές εργασίες ΟΣΑΠΥ”, β) “Βελτίωση αγροτικού δρόμου Τ.Κ. Μυριοκεφάλων», γ) “Εργασίες στεγάνωσης και συλλογή ομβρίων λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου” και δ) “Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα στο νέο δημοτικό νεκροταφείο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Ένταξη της αθλητικής εγκατάστασης “Κλειστό Γυμναστήριο Περιβολίων” του Δήμου Ρεθύμνης στην κατηγορία Δ σύμφωνα με το Ν.4479/17 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Εξειδίκευση δαπάνης για τη μετακίνηση τεχνικού υπαλλήλου του προγράμματος Civitas-Destinations (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Εξειδίκευση δαπάνης για προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του πακέτου εργασίας RET3.3 του προγράμματος Civitas Destinations (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

14. Μετατροπή υποχρέωσης καταβολής χρηματικού ποσού αντί παραχώρησης τμήματος γηπέδου για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην Τ.Κ. Πρίνου (εισηγητής κ. Μαλάς).

15. Αποζημίωση δημοτών βάσει της υπ’ αρ. 8/85 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού (εισηγητής κ. Μαλάς).

16. Έγκριση συμπληρωματικών συμβάσεων για την προμήθεια “Ανταλλακτικά – Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” (εισηγητής κ. Σαμψών).

17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας αυτοκινήτου του Δήμου Ρεθύμνης προς το Δήμο Μυλοποτάμου (εισηγητής κ. Σαμψών).

18. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

22. Ανάκληση πράξεων βεβαίωσης παράβασης Ομάδας Ελέγχου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

23. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης των προμηθειών α) “Προμήθεια τριών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης” και β) “Προμήθεια επτά οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

24. Έγκριση επιχορήγησης στην Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Κρήτης του Ιδρύματος “Σώμα Ελλήνων Προσκόπων” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

25. Έγκριση της υπ’ αρ. 442/18 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί αναμόρφωσης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

26. Έγκριση της 264/18 απόφασης του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί αναμόρφωσης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018(εισηγητής κ. Μοτάκης).

27. Έγκριση των υπ’ αρ. 250, 256, 257, 258 και 267/18 αποφάσεων του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μοτάκης).

28. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

29. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

30. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρου (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

31. Παραχώρηση χώρου στο δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Γωνιάς για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

32. Ψήφισμα για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (εισηγητές κ.κ. Βουρβαχάκης - Σταράκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)