02/11/16, Δημοσίευση Ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοινώνει σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», με αντικείμενο: «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς».

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 03-11-2016 έως 14-11-2016


Δείτε παρακάτω την σχετική Ανακοίνωση και Αίτηση:

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)