19/07/17, Ανακοίνωση σύμβασης μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «CIVITAS DESTINATIONS»

 


Ο Δήμος Ρεθύμνης Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του  Δήμου  Ρεθύμνης,  που  εδρεύει  στο  Ρέθυμνο  και  με  αντικείμενο  την  εκτέλεση  του  έργου: «CIVITAS DESTINATIONS το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020».

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)