20/12/16, Προσέλευση υποψηφίων για την διδασκαλία Θεωρητικών και Βιολοντσέλου στο Δημοτικό Ωδείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                   Ρέθυμνο 20.12.2016
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ                     Αριθμ. πρωτ. 3802
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» έπειτα από την υπ’ αριθμ. 15221/08.12/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ορίστηκαν αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού & λοιπών Μουσικών για το Δημοτικό Ωδείο και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2231/08.09.2016 Ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Μουσικών, καλεί τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω ανακοίνωση για την διδασκαλία Θεωρητικών και Βιολοντσέλου, η επιλογή των οποίων είχε αναβληθεί μέχρι τον ορισμό αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού & λοιπών Μουσικών, να προσέλθουν την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 στην ακόλουθη Διεύθυνση:

Γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου (Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνης)
του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»
Λ. Κουντουριώτη 115
Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο

όπου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη – ακρόαση ενώπιον της επιτροπής, όπως παρακάτω :

• ΤΕ Μουσικοί για διδασκαλία Θεωρητικών

ώρα προσέλευσης 11:00 π.μ.

• ΤΕ Μουσικοί για διδασκαλία Βιολοντσέλου

ώρα προσέλευσης 11:30 π.μ.

 

Για πληροφορίες :

Παυλάκη Κυριακή
τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468 εσωτ. 19 από 12:00 έως 15:30

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

24 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)