17/02/11, Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ημερομηνία:   17.02.2011

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                  Αριθμ.Πρωτ.:  2896

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10

      Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

    Για το συγκεκριμένο αξίωμα δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής, ενώ παράλληλα ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

    Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής.

    Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα με την κατάθεση σχετικής δήλωσης, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από σήμερα μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο επόμενο δεκαήμερο.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στην ανωτέρω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση.

   Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, Λ. Κουντουριώτου 80.   Αρμόδια υπάλληλος κα Γαργερού Ελευθερία,  Τηλέφωνο  2831341222

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

          ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)