02/07/2014, Αποτελέσματα πρόσληψης για την υπ. αριθ. ΣΟΧ 2/2014 Συμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το ΝΠΔΔ "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνης"

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)