09/12/09, Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. - Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΡΕΘΥΜΝΟ 9/12/2009
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (Φ.Ε.Κ. 929 Β’ 21/5/2008) ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης υπ’ αριθμ. 5942-26/8/2009 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994,2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος “ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” του Δήμου Ρεθύμνου, που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», μέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας 10% του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με διάρκεια σύμβασης μέχρι έναρξης εφαρμογής των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2503-15/4/2009 απόφαση προκήρυξης ανοιχτού Δημόσιου διαγωνισμού του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κρήτης.

 

Παρακάτω θα βρείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Εμ. Βερνάδου 12
74 100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 2831051199
Fax: 2831051299
e-mail: info@kedir.gr

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)