08/06/17, Πίνακες αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Δείτε παρακάτω τους συνημμένους πίνακες (ανασυνταγμένος πίνακας κατάταξης και πίνακας απορριπτέων), που εκδόθηκαν κατόπιν της υπ'αριθμόν 504/2017 απόφασης του ΑΣΕΠ (μονομελής σύνθεση).

 

Αφορούν στην υπ'αριθμόν ΣΟΧ 1/2017 με αριθμό πρωτ. 702/12.01.2017 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης» στο Δήμο Ρεθύμνης.

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)