04/12/14, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2014 πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος για την  Πράξη

 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,

  του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ν. Π. Δ. Δ.
« ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ »

 

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής δέκα (10) ημέρες, από 05-12-2014 έως 15-12-2014.

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)