07/03/19, Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Μουσικών και εν ελλείψει ΔΕ Δάσκαλο Χορωδίας για την στελέχωση των Ομάδων Χορωδίας των Κ.Α.Π.Η.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-03-2019 έως 18-03-2019.

Δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση και την Αίτηση:

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)