30/03/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη 32 ατόμων για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης έληξε στις 26/03/2010.

Τις αιτήσεις θα επεξεργαστεί τριμελής επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου 3250/2004. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν  ενστάσεις μέχρι και 10 ημέρες μετά την ανάρτηση στην Δ/κή Υπηρεσία του Δήμου.

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)