30/03/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη 32 ατόμων για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης έληξε στις 26/03/2010.

Τις αιτήσεις θα επεξεργαστεί τριμελής επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου 3250/2004. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν  ενστάσεις μέχρι και 10 ημέρες μετά την ανάρτηση στην Δ/κή Υπηρεσία του Δήμου.

12 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)