Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Μαρκέλλου 25, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας : 28310 54626 εσωτ. 22).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 22-04-2022 έως 03-05-2022.

 

 

Δείτε παρακάτω:

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)