28/11/2006, Δελτίο Τύπου "ΕΡΓΑΝΗ" 28-11-2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΡΓΑΝΗ_28-11-2006

Σημαντική είναι η συμβολή του προγράμματος "ΕΡΓΑΝΗ» στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανεργίας στο Νομό Ρεθύμνου.
Η διεργασία προώθησης των ανέργων στην απασχόλησηστο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνει σύνολο δράσεων (Συμβουλευτική, ΣΥΥ, Κατάρτιση, Απασχόληση κ.ά.) οι οποίες βρίσκονται σε αλληλουχία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Ειδικότερα τα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης (για 188 ανέργους) αφορούν στη:

  1.  
    1. δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ)
    2. επιχορήγηση  ανέργων ηλικίας 18-60 ετών για να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση (ΝΕΕ)
    3. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων (STAGE) που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για ένταξη στην αγορά εργασίας και αφορά ανέργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 30 ετών

Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος έχουν ενταχθεί στην απασχόληση  48 ωφελούμενοι, συγκεκριμένα :
1. Έχουν επιχορηγηθεί 6 επιχειρήσεις και οργανισμοί  για την πρόσληψη των ωφελουμένων του προγράμματος σε θέσεις απασχόλησης (ΝΘΕ)
2. Έχουν επιδοτηθεί 24 ωφελούμενοι του προγράμματος που αποφάσισαν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση (ΝΕΕ)
3. Έχουν επιδοτηθεί 18 ωφελούμενοι του προγράμματος για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (STAGE)

Επιπλέον έχουν προωθηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής του προγράμματος για άμεση ένταξη στις δράσεις απασχόλησης  10  ωφελούμενοι.

ΠΩΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ΑΝΕΡΓΟΙ  θα πρέπει να εφοδιαστούν από τον ΟΑΕΔ/ΚΠΑ Ρεθύμνου με «ειδικό παραπεμπτικό», το οποίο καταθέτουν μαζί με την τυποποιημένη αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2006) στους Φορείς Συμβουλευτικής: ΝΕΛΕ Ρεθύμνου, Ταχ. Δ/νση Ηγ. Γαβριήλ 103 - 105 Ρέθυμνο,  τηλ. 28310 21613 & Δήμος Ρεθύμνης, Ταχ. Δ/νση Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Δ. Ρεθύμνης «Γεώργιος Αντρέα Σμαραγδάκης» Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, Ελ. Βενιζέλου 20, τηλ. 28310 21465.
Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ καταθέτουν την τυποποιημένη αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για υπαγωγή στα προγράμματα ΝΘΕ  & STAGE (μέχρι την κάλυψη των θέσεων) στον ΟΑΕΔ/ΚΠΑ Ρεθύμνου .
Επιπλέον οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως ωφελούμενοι αλλά και οι επιχειρήσεις και φορείς  που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης για την απασχόληση ανέργων ή STAGE μπορούν να επικοινωνούν  με το Συντονιστή Φορέα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου - Ν.Ε.Λ.Ε., Ηγ. Γαβριήλ 103 - 105 Ρέθυμνο, τηλέφωνο 28310 25441.

Το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ» χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο , εντάσσεται στο πλαίσιο του Μέτρου 6.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, και υλοποιείται από Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) του Ν. Ρεθύμνου, που απαρτίζεται από τριάντα τοπικούς φορείς με Συντονιστή Φορέα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου.

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)