25/02/2005, Προώθηση στην Απασχόληση ανέργων Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "ΕΡΓΑΝΗ"

25-02-2005

Προώθηση στην Απασχόληση ανέργων
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "ΕΡΓΑΝΗ"

Πορεία Υλοποίησης

Σκοπός του Προγράμματος
Στα πλαίσια του Μέτρου 6.3 "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης" του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης 2000-2006, υλοποιείται στο Νομό Ρεθύμνου το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "ΕΡΓΑΝΗ".
Σκοπός του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "ΕΡΓΑΝΗ" είναι η προώθηση στην απασχόληση 210 ανέργων που κατοικούν στο Νομό Ρεθύμνου.
Το πρόγραμμα απασχόλησης συνδυάζει ενέργειες συμβουλευτικής πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και νομικής φύσεως από εξειδικευμένα στελέχη, δράσεις Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
Σε σχέση με την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει την επιδότηση τουλάχιστον 188 θέσεων απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

 • Θα επιδοτηθούν τοπικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη 88 ανέργων.
 • Θα επιδοτηθούν 40 άνεργοι για να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.
 • Θα επιδοτηθούν 36 άνεργοι προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητά τους.
 • Θα επιδοτηθεί η απασχόληση 24 ανέργων από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τις δημοτικές επιχειρήσεις με τη μέθοδο της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing).

Αποδέκτες του Σχεδίου
Ωφελούμενοι του Σχεδίου "ΕΡΓΑΝΗ" μπορεί να είναι όλοι οι Άνεργοι κάτοικοι του Νομού Ρεθύμνου (ηλικίας 18-60 ετών).
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί το να είναι άνεργοι, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.


Πορεία Υλοποίησης
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους έχει λήξει. Οι αιτήσεις που έχουν γίνει κατά το διάστημα από 20-12-04 έως 15-2-05 ανά Δομή Συμβουλευτικής είναι:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ / Ν.Ε.Λ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ =103
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ / Ν.Ε.Λ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΑΜΑ =18
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ =105
Σύνολο= 226
Στην παρούσα φάση γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.
Η Τριμελής Επιτροπή θα επιλέξει τους τελικούς ωφελούμενους και τις δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.

 • Αν χρειάζεστε πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες που εμείς προσφέρουμε, αν επιθυμείτε να αναπτύξετε δεξιότητες, τις γνώσεις, την αυτοπεποίθηση και τον κύκλο των γνωριμιών σας, να μάθετε περισσότερα για ευκαιρίες κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση,
 • Αν θέλετε να αξιοποιήσετε τους υφιστάμενους τρόπους χρηματοδότησης
  Τότε ελάτε να γνωριστούμε καλύτερα���
  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση / ΝΕΛΕ Ρεθύμνου (Συντονιστής Φορέας)
  Ταχ. Δ/νση Ηγ. Γαβριήλ 103 - 105 Ρέθυμνο, τηλ. 28310 25441 & 28310 21613
  Παράρτημα : Ισόγειο Δημαρχείου Δήμου Γεροποτάμου, τηλ. 28340 20010-11
 • Δήμος Ρεθύμνης (Φορέας Συμβουλευτικής)

Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο Δ. Ρεθύμνης "Γεώργιος Αντρέα Σμαραγδάκης" Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, Ελ. Βενιζέλου 20, τηλ. 28310 21465

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)