24/06/10, Ανακοίνωση Αποφάσεων Επιτροπής για την Πρόσληψη 21 ατόμων (Εργατών - Οδηγών) με Σύμβαση Ορ. Χρόνου

Δείτε παρακάτω τις αποφάσεις της επιτροπής σχετικά με την προκήρυξη (13/05/2010) για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου:

28 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)