ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 - 26-01-21

Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 1891/26-01-2021 Ανακοίνωση, τα παραρτήματα και η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 68 ατόμων με διάρκεια η οποία δύναται να είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 05/07/2021 διαφόρων ειδικοτήτων.

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων Αιτήσεων μαζί με ευκρινές φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 08:00 π.μ. έως και ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: prosopiko@rethymno.gr

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)