17/08/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη Ωρομίσθιου Επιστημονικού Προσωπικού και Τεχνιτών

Η ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων


ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων στο Ν. Ρεθύμνης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 330 ωρών και όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010:

Α) Για χρονικό διάστημα 330 ωρών: Ένας (1) Αρχαιολόγος (ΠΕ) για καταγραφές.

Β) Για χρονικό διάστημα 255 ωρών: Ένας (1) Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΕ) και ελλείψει αυτού Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΔΕ), πήλινων και μετάλλινων αντικειμένων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18-8-2010 έως και 24-8-2010.

 

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε μορφή .pdf.

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)