15/03/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη 32 ατόμων για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών) συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004 στις υπηρεσίες:

 

  • Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

2 (θέσεις) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
5 ΤΕ/ ΔΕ Νοσηλευτών
2 ΔΕ Οδηγών
5 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

  • ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

4 (θέσεις) ΠΕ Νηπιαγωγών
2 ΤΕ/ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
3 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων -Παιδοκόμων
1 ΤΕ Λογοθεραπευτής
1 ΠΕ Παιδίατρος
1 ΠΕ Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
1 ΔΕ Μαγείρων
1 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
3 ΥΕ Καθαριότητα

 

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση σε μορφή .pdf.

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)