13/05/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη 21 ατόμων (Εργατών - Οδηγών) με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα τους εξής:

 

  • 4 (θέσεις) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας)
  • 2 (θέσεις) ΔΕ Οδηγών Απορ/φόρων-Ρυμουλκού  (Γ΄ + Ε΄ κατηγορίας)
  • 15 (θέσεις) ΥΕ Εργατών  Καθαριότητας

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14 έως και 25 Μαΐου 2010.

 

Δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση και το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) σε μορφή .pdf.

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)