11/04/12, Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η "Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση" ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριακοσίων Εξήντα Έξι (366) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ρεθύμνης.

Βρείτε παρακάτω την αναλυτική Ανακοίνωση, την Αίτηση Συμμετοχής καθώς και τις Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης.

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)