04/08/09, Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/557Μ/2008

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/557Μ/2008 (ΦΕΚ 187/24.04.2009, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

 

Παρακάτω θα βρείτε αρχεία των αποτελεσμάτων σε μορφή .pdf.

 

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία άσκησης των ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης για την υπ’αριθμόν 1/557Μ/2008 Προκήρυξη (ΦΕΚ 187/24.04.2009, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) είναι δεκαήμερη και ξεκινάει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΤ’ Κεφάλαιο «Κατάρτιση πινάκων-Ενστάσεις» της ανωτέρω Προκήρυξης.

 

 

Αρχεία

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)