04/08/09, Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/557Μ/2008

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/557Μ/2008 (ΦΕΚ 187/24.04.2009, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

 

Παρακάτω θα βρείτε αρχεία των αποτελεσμάτων σε μορφή .pdf.

 

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία άσκησης των ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης για την υπ’αριθμόν 1/557Μ/2008 Προκήρυξη (ΦΕΚ 187/24.04.2009, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) είναι δεκαήμερη και ξεκινάει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΤ’ Κεφάλαιο «Κατάρτιση πινάκων-Ενστάσεις» της ανωτέρω Προκήρυξης.

 

 

Αρχεία

28 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)